.

Поняття та ознаки держави

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ І. Історія виникнення держави…………………………………………………………………………….5
1.1. Різноманітні підходи до розуміння держави………………………………………………………5
1.2. Теорії виникнення держави……………………………………………………………………………….12
1.3. Поняття держави……………………………………………………………………………………………….16

РОЗДІЛ ІІ. Ознаки держави………………………………………………………………………………………………..20
2.1. Основні ознаки держави…………………………………………………………………………………….20
2.2. Сутність держави……………………………………………………………………………………………….26
2.3. Відмінність держави від інших організацій………………………………………………………28

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………………………………………….35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………38

ВСТУП
Актуальність дослідження. На даний час будь-яке суспільство не існує поза державою. Держава є організаційною структурою суспільства, організацію, призначення якої в задоволенні загальних потреб власних громадян.
З моменту виникнення такого суспільного інституту як держава, точилися суперечки щодо її сутності та призначення. З розвитком суспільно-політичної думки у ХХ ст. державу почали визначати як об’єднання, що призначено задовольняти загальні інтереси, а не інтереси пануючого класу. Саме на цій основі виникає вчення про правову та соціальну державу.
Вчення про державу, її поняття, сутність та походження є дуже важливим для громадян, що вирішили вивчати юриспруденцію. Так як застосовуючи ці знання, майбутні юристи зможуть їх використати для побудови справді демократичної, соціальної та правової держави. На цьому шляху корисним є ознайомлення з різними підходами до розуміння держави, з теоріями її походження, встановити поняття, сутність та ознаки держави.
Метою роботи є встановлення поняття такого суспільного інституту як держава та вивчення основних її ознак.
Для вирішення даної мети були поставлені та вирішені наступні завдання:
– визначення різних підходів до розуміння держави як суспільної організації;
– дослідження окремих теорій походження держави;
– встановлення поняття держави в теорії держави і права;
– аналіз основних ознак держави як публічної організації;
– вивчення сутності держави в історичному розвитку та, особливо, на сучасному етапі розвитку;
– пошук відмінностей між державою та іншими організаціями.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються в процесі виникнення, розвитку та функціонування такої публічної організації влади як держави.
Предметом роботи є організаційно-правові проблеми, що виникають при визначенні поняття, сутності та основних ознак держави.
В процесі збору та аналізу інформації були використані ряд методів. Перш за все слід згадати діалектичний метод. Застосування його дозволило встановити органічні зв’язки між явищами, що вивчалися. Також за допомогою структурно-функціонального вдалося дослідити окремі ознаки держави та пов’язати їх. Велике значення відіграв формально-догматичний метод, що дало змогу описати та проаналізувати джерела, що вказують на наявність різних поглядів на розуміння та походження держави.
Під час дослідження питання щодо держави та її основних ознак ґрунтовному вивченню підлягала Конституція України. Дане питання знайшло відображення в працях багатьох науковців, що досліджують основні проблеми теорії держави і права. Серед них ми відзначимо наступних: Скакун О.Ф., Хропанюк В.Н., Рябов С.Г., Кельман М.С., Мурашин О.Г. та багато інших, які внесли свій внесок у розвиток наукової теорії щодо держави.
Дане дослідження має наступну структуру: вступ, три розділи, висновки та список використаних джерел та літератури. Перший розділ присвячується вивченню різноманітних підходів до розуміння держави, теорій виникнення держави та встановленню поняття держави.
В другому розділі досліджується основні ознаки держави, її сутність та відмінність від інших суспільних організацій.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Поняття та ознаки держави”“

nineteen − 2 =