.

Поняття складу злочину. Співвідношення понять складу злочину і злочину

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст

Вступ 3
Розділ І. Склад злочину 5
1.1 Поняття та функції складу злочину 5
1.2 Класифікація складів злочину 8
1.3 Елементи складу злочину 11
1.4 Ознаки складу злочину 14
Розділ ІІ Поняття злочину 17
2.1 Поняття злочину у кримінальному праві України 17
2.2 Ознаки злочину та їх характеристики 20
2.3 Класифікація злочинів 24
Висновки 28
Список використаних джерел 32

Вступ

Кримінальне право як наукова дисципліна головним чином вивчає злочин і покарання. Саме злочин і покарання – це сторони всього кримінального права і законодавства. Ці дві кримінально-правові інституції визначають і утворюють зміст, характеристику, особливості, завдання та потребу кримінального законодавства, кримінально-правової охорони, кримінального правосуддя. Тому дуже велике значення має визначення поняття злочину.
Поняття злочину є центральним у будь-якій правовій системі. Проте у кримінальних законах ряду країн визначення поняття злочину або зовсім відсутнє, або є формальним.
В Україні поняття злочину не лише має значне теоретичне обґрунтування, а й отримало своє законодавче закріплення.
Злочином є передбачене КК України суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину.
Злочин, як реальний факт, не може служити підставою кримінальної відповідальності, оскільки містить у собі деякі ознаки, що не впливають на відповідальність.
Тому тільки сукупність вказаних у законі ознак, суттєвих для визначення суспільної небезпеки та характеру певного виду злочину, утворює склад злочину, факт встановлення якого і є підставою для кримінальної відповідальності та кваліфікації злочину за певною статтею КК.
Не лише в Україні та державах, що утворились на території колишнього СРСР і у більшості зарубіжних країн світу за останні роки спостерігається зростання злочинності та погіршення її основних показників. Періоди деякої стабілізації злочинності або незначного її зниження, як правило з невідворотністю змінюються зростанням і подальшим погіршенням її стану, рівня, структури, динаміки. Саме тому наше дослідження є досить актуальним.
Проблему понять складу злочину та злочину досліджували такі вчені, як Кондратьєва Я.Ю., Бажанов М.І., Попелюшко В.О., та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є нормативно-правові норми в Україні.
Предметом дослідження є поняття складу злочину та злочину.
Мета дослідження полягає в характеристиці понять складу злочину та злочину. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття складу злочину і злочину;
2. Визначити особливості ознаки злочину;
3. Проаналізувати класифікацію складу злочину;
4. Дати характеристику елементам злочину;
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
 Діалектичний;
 Метафізичний методи пізнання.
 Формально-догматичний,
 Метод аналізу і синтезу.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про понятя складу злочину та злочину
Характер проблеми і поставлені завдання передбачають структуру роботи, яка складається зі вступу, де обґрунтовані актуальність проблеми, поставлені мета і завдання роботи, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Поняття складу злочину. Співвідношення понять складу злочину і злочину”“

nineteen − four =