.

Поняття особливої частини кримінального права та її значення

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст

Вступ 3
Розділ І. Загальна характеристика Особливої частини
кримінального права України 5
1.1 Поняття Особливої частини кримінального права України 5
1.2 Джерела Особливої частини кримінального права України 7
Розділ ІІ Система та значення Особливої частини кримінального
права України 14
2.1 Система Особливої частини кримінального права України 14
2.2 Значення Особливої частини кримінального права України 18
Висновки 20
Список використаних джерел 22

Вступ

У сучасному правознавстві словосполучення ”Особлива частина кримінального права України” вживається в кількох значеннях. Із них можна виділити принаймні три:
а) Особлива частина кримінального права України як специфічний розділ окремої галузі права України як специфічний розділ окремої галузі права;
б) Особлива частина кримінального права України як складова науки кримінального права;
в) Особлива частина кримінального права України як навчальна дисципліна.
Кожне з виділених значень словосполучення ”Особлива частина кримінального права України” – нормативне, наукове, навчальне – відображає реально існуючий феномен, що характеризується певними особливостями.
Будучи однією з галузевих юридичних наук, кримінальне право має власний специфічний предмет. В узагальненому вигляді цим предметом є механізм кримінального правового регулювання в суспільстві та ”супутні” йому соціально-правові явища.
Особлива частина кримінального права України як складова єдиної кримінально-правової науки досліджує лише окремі компоненти механізму кримінально-правового регулювання та певні аспекти за зазначених ”супутніх” явищ. Таке обмеження зумовлене об’єктивно існуючим поділом кримінального права України як окремої галузі права на Загальну і Особливу частини. Відносно самостійне функціонування останньої в межах механізму кримінально-правового регулювання і дозволяє визначити предмет відповідного розділу єдиної науки кримінального права. Саме тому дослідження особливої частини кримінального права та її значення є досить актуальним.
Проблему особливої частини кримінального права та її значення досліджували такі вчені, як Алексєєв С.С., Бажанов М.І., Копєйчиков В.В., Коржанський М.Й. та ін.
Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є нормативно-правові норми України.
Предметом дослідження є особлива частина кримінального права.
Мета дослідження полягає в характеристиці поняття особливої частини кримінального права та визначенні її значення. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати особливу частину кримінального права України;
2. Визначити джерела особливої частини;
3. Проаналізувати систему особливої частини кримінального права України;
4. Визначити значення особливої частини кримінального права України.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Синтез та узагальнення матеріалу;
2. Метод ретроспективного аналізу.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про особливу частину кримінального права України.
Характер проблеми і поставлені завдання передбачають структуру роботи, яка складається зі вступу, де обґрунтовані актуальність проблеми, поставлені мета і завдання роботи, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Поняття особливої частини кримінального права та її значення”“

ten + twenty =