.

Політико-правові погляди Кальвіна

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст
Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ Ж. КАЛЬВІНА ТА ЙОГО ВНЕСОК У РОЗВИТОК ТОГОЧАСНОЇ ЄВРОПИ 6
1.1 Період Реформації як епоха діяльності Ж. Кальвіна 6
1.2 Ж. Кальвін та його перші здобутки 9
1.3 Другий етап діяльності Кальвіна в Женеві 11
РОЗДІЛ 2 ПОГЛЯДИ КАЛЬВІНА НА ПОЛІТИКУ ТА ПРАВО 16
2.1 Політико-правові ідеї Жана Кальвіна 16
2.2 Соціально-політичні погляди Жана Кальвіна 20
Висновки 23
Список використаних джерел та літератури 26

Вступ

Немає, напевно, на світі, людини, котра б не знала про Швейцарський банк як чи не наймогутнішу фінансову установу в світі. І багато хто дивується, що така невелика країна, де живуть люди багатьох національностей, котрі послуговуються аж чотирма державними мовами, країна, яка не має особливих природних ресурсів, досягнула такого рівня процвітання. Але мало хто, особливо в нашій постатеїстичній державі, усвідомлює, що основи цього процвітання були закладені ще на початку ХVІ століття протестантами-реформаторами, які намагалися побудувати на цих вільнолюбних землях християнську державу.
У першій половині XVІ в. у Західній і Центральній Європі розгорнувся широкий суспільний рух, антифеодальний по своїй соціально-економічній і політичній суті, релігійний (антикатолицький) за своєю ідеологічною формою. Оскільки найближчими цілями цього руху були “виправлення” офіційної доктрини римсько-католицької церкви, перетворення церковної організації, перебудова взаємин церкви й держави, тому він став називатися Реформацією.
Прихильники Реформації розділилися на два табори. В одному зібралися багаті елементи опозиції – маса нижчого дворянства, бюргерство, частина світських князів, що розраховували збагатитися за допомогою конфіскації церковного майна і намагалися використати зручний випадок для завоювання більшої незалежності від імперії. Всі ці елементи, тон серед яких задавало бюргерство, хотіли здійснення досить скромних, помірних реформ. В іншому таборі об’єдналися народні маси: селяни й плебеї. Вони виставили далекоглядні вимоги, боролися за революційну перебудову світу на засадах соціальної справедливості.
Участь у реформаційному русі настільки різнорідних суспільних сил, природно, визначила наявність у ньому політичних програм, уявлень про державу, право, закон. Проте ці програми, конкретні і загальні, характерні для всієї Реформації ідеї. Всі бажали радикального спрощення й демократизації церковного пристрою, засуджували погоню церкви за земельними багатствами, були проти її залежності від римської курії й т.д.
Саме в цей період звершували свою працю чи не найвидатніший вождь Реформації Жан Кальвін. Нині, аналізуючи його працю і вчення, ми бачимо певні помилки і неточності в тлумаченні Слова Божого, які, підхоплені людьми невідродженими, привели до виникнення вчення навіть небіблійного. Відоме вчення про передбачення та призначення до спасіння, яке нині носить назву кальвінізму, послуговується словами його автора Жана Кальвіна, котрий стверджував, що «спасенний одного разу – спасенний назавжди». Але мало хто зважає на те, що ці слова стосувалися особливого суспільного укладу, де високоморальний спосіб життя був обов’язком кожного, а відходження від чистоти біблійного вчення каралося навіть на рівні держави. І саме таке суспільство у свій час вдалося Кальвіну побудувати у Женеві. Це, звичайно, не виправдовує певних помилок реформатора, та все ж підкреслює його важливу роль у моральному становленні тогочасної та нинішньої Швейцарії. Саме у цьому і полягає актуальність нашої роботи.
Проблему політико-правових поглядів Ж. Кальвіна досліджували такі вчені, як Ревуненкова Н.В., Плешкова С.Л., Х.Генри Митер, Ричард П. Белчер та інші. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є політико-правові ідеї доби Реформації.
Предметом дослідження є політико-правові погляди Ж. Кальвіна.
Мета дослідження полягає в характеристиці політико-правових поглядів Ж. Кальвіна. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати основні етапи життєвого шляху Ж. Кальвіна;
2. Визначити особливості суспільно-політичного життя реформатора;
3. Проаналізувати політико-правові погляди Ж. Кальвіна;
4. Дати характеристику ролі Ж. Кальвіна в тогочасному суспільстві;
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних джерел.
3. Метод ретроспективного аналізу.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Політико-правові погляди Кальвіна”“

eighteen + sixteen =