.

Політика німецької окупаційної адміністрації на теренах Галичини в роки другої світової війни (1941-1944)

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ПЛАН
І. Встановлення окупаційної влади на теренах Галичини в роки Другої світової війни.
1. Створення дистрикту «Галичина» та встановлення німецької адміністрації
2. Органи влади та управління
ІІ. Політика німецької адміністрації щодо економічного освоєння дистрикту «Галичина».
1. Економічна політика у сфері промисловості
2. Експлуатація сільського господарства краю та селянства
3. Українське шкільництво
ІІІ. Історіографія дослідження.

ВСТУП
Останні десятиліття постала необхідність переосмислення найтрагічніших сторінок історії людства, однією з яких залишається Друга світова війна. Перед дослідниками відкривається потужний документальний масив, що був здебільшого засекречений і недоступний, що надає можливість для детального об’єктивного вивчення нацистської окупаційної політики, усіх сфер життя населення на окупованій території.
Однією з малодосліджених тем в історії України періоду Другої світової війни залишається політика німецької окупаційної адміністрації на теренах Галичини.
Актуальністю теми є потреба глибокого вивчення основних наукових праць та джерел, що стосуються даної проблематики та дати об’єктивну оцінку подій.
Тема курсової роботи: Політика німецької окупаційної адміністрації на теренах Галичини в роки Другої світової війни (1941-1944рр).
Об’єктом дослідження є політика Німеччини щодо Галичини в роки Другої світової війни.
Предметом дослідження є діяльність інститутів німецької окупаційної адміністрації в дистрикті «Галичина» у 1941-1944рр.
Хронологічні межі курсової роботи охоплюють період 1941-1944рр. Нижню межу становить 22 червня 1941р., коли в умовах Другої світової війни німецькі війська захопили галицькі землі, що стало початком окупаційної політики. Верхня межа дослідження – липень 1944р., коли внаслідок відступу німецькі війська залишили територію Галичини.
Географічні рамки охоплюють межі галицьких земель, сучасних Івано-Франківської, Львівської і Тернопільської областей, території яких були включені до генерал-губернаторства рід назвою «дистрикт «Галичина».
Мета дослідження: комплексне висвітлення німецької окупаційної політики в Галичині.
Завдання:
1) З’ясувати передумови окупаційної політики Німеччини в Галичині крізь призму її зовнішньополітичних планів.
2) Визначити завдання інститутів німецької адміністрації впродовж усього періоду війни.
3) Простежити соціально-економічне становище у регіоні в умовах окупації.
4) Розкрити роль «українського шкільництва» в планах німецької окупаційної адміністрації.
5)Дати загальну характеристику історіографічної літератури, присвяченій розглянутій темі.
Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, що розкривають дану проблематику, висновків, використаних джерел та літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Політика німецької окупаційної адміністрації на теренах Галичини в роки другої світової війни (1941-1944)”“

one × 4 =