.

Політичний режим,як спосіб функціонування політичної системи

40.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ 6
1.1 Поняття політичного режиму 6
1.2 Історія дослідження політичних режимів 14

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ФОРМ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ 14
2.1 Демократичні режими 26
2.2 Недемократичні режими 30

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ 39

ВИСНОВКИ 45
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48

ВСТУП

Актуальність дослідження. Розглядаючи зовнішньополітичні стосунки між державами як в історичному розрізі, так і на сучасному етапі не можливо обійти стороною питання внутрішньополітичного режиму в кожній окремо взятій країні. Саме внутрішньополітичний режим суттєво впливає на положення держави на міжнародній арені, економічні стосунки та благополуччя населення, що має бути першочерговою метою в кожній країні. В наші часи можна говорити про 140-160 політичних режимів, які відрізняються один від одного.
Сучасний світ – це багатолика сукупність розвитку, взаємодії, еволюції, втрати одних і здобуття інших характерних рис. Тому в світовій науці політичні режими вивчають у рамках багатьох теоретичних шкіл і напрямів. Вітчизняне суспільствознавство недооцінювало самостійність цього поняття, внаслідок чого його вітчизняні дослідження значно відстають від світових розробок.
Політичний режим – це вираження політичного напряму здійснення політичної влади, її політичних пріоритетів. Він показує, докорінні інтереси яких груп громадян ця влада відстоює, які механізми пропонує для задоволення поточних потреб більшості, що робить для зняття соціальної напруженості й досягненням стабільності, тобто як в цьому суспільстві функціонує політична система. Політичний режим характеризує політичну систему, він пов’язаний з нею загалом і з усіма її складовими.
Проблему політичних режимів, як способів функціонування політичної системи, досліджували такі вчені, як Базар І. M., Бебик В. М., Белов Г.А., Білоус А., Гелей С.Д., Кухта Б.Л., Недюха М. П., Семків О.І. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає в характеристиці політичних режимів, як способів функціонування політичної системи. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття політичного режиму;
2. Узагальнити інформацію про історію дослідження політичних режимів;
3. Проаналізувати демократичні режими;
4. Дослідити недемократичні режими;
5. Коротко охарактеризувати особливості політичного режиму в Україні.
Об’єктом дослідження є функціонування політичної системи в країнах світу.
Предметом дослідження є особливості функціонування різних типів політичних режимів.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
6. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про політичний режим, як спосіб функціонування політичної системи. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Політичний режим,як спосіб функціонування політичної системи”“

nineteen − 6 =