.

Політичний аналіз

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Product Description

План
Вступ
Розділ 1.Становлення політичного аналізу та основні теоретичні поняття
1.1 Історія розвитку політичного аналізу
1.2 Основні теоретичні поняття політичного аналізу
Розділ 2.Політичний аналіз, як метод дослідження політики
2.1 Аналіз політичної ситуації
2.2 Політичне прогнозування
2.3 Прийняття політичних рішень
Висновок
Список використаних джерел та літератури

Вступ
Актуальність даної теми виходить з того, що, хоча, політика по своїй природі є досить складним явищем, проте вона є невід’ємною частиною людської життєдіяльності, за допомогою якої реалізуються загально- національні, групові та індивідуальні інтереси. Саме з цим пов’язаний постійний інтерес до політики з боку людини. Але, щоб ефективно відстоювати власні інтереси необхідно добре розумітися в політичних явищах та процесах. Пояснення політичних подій та явищ здійснюється за допомогою різного роду методів дослідження політичного життя. Одне з головних місць серед них займає політичний аналіз. Виходячи з того, що людський інтерес до політики є постійним, а також, з того, що політичні явища є динамічними, вони постійно змінюються, можна говорити про актуальність методів дослідження політичних процесів, а саме політичного аналізу, не лише на теперішньому етапі, але й в майбутньому.
Предметом даного дослідження виступає політичний аналіз, як один з методів дослідження політики.
Об’єктом даної роботи є виявлення внеску кожного з етапів проведення політичного аналізу в процес дослідження політичного життя.
Мета дослідження полягає у визначенні головних етапів становлення політичного аналізу, як одного з методів дослідження політики, визначенні основних теоретичних понять політичного аналізу, а також у з’ясуванні того, наскільки ефективним є застосування політичного аналізу та окремих його елементів в процесі дослідження конкретних політичних явищ та подій, а також теоретичних понять політичної науки.
Відповідно до мети було сформульовано основні завдання даної роботи:
• дослідити процес зародження та становлення політичного аналізу;
• виявити основні теоретичні поняття політичного аналізу та розкрити їх зміст;
• виявити місце кожного з етапів політичного аналізу в процесі дослідження політичних явищ;
• показати загальну роль політичного аналізу для дослідження політики.
Джерелами проведення даного дослідження є: підручники, наукові статті, інтернет ресурси, що мають відношення до політики та політичних явищ.
Зокрема, підручник К. Симонова “Політичний аналіз”, статті В. Горбатенко “Принципи, методи і основні етапи політичного прогнозування” та “У смисловому полі модернізаційного дискурсу ”, а токож дані із збірника матеріалів “Теорія і практика політичного аналізу і прогнозування” за редакцією М.Розумного.
Під час дослідження застосовувались загально наукові (порівняння, аналіз, синтез) та спеціальні (індукція, дедукція) методи дослідження.
Дана робота має наступну структуру: титульний лист, план, вступ, основна частина (розділи та підрозділи), висновок, список використаних джерел та літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Політичний аналіз”“

eleven + 7 =