.

Податкова система України становлення та розвиток

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи податкової системи України
1.1. Податкова система України: становлення та особливості сучасного функціонування……………………………………………………………………………………………5
1.2 Прямі і непрямі податки як засіб державного впливу на соціально-економічний розвиток країни……………………………………………………………………….15
1.3. Система органів державної податкової служби (ОДПС…………………………..21

РОЗДІЛ 2 .Оцінка стану і напрямки розвитку податкової системи України та її вплив на зростання економіки
2.1. Характеристика податкових надходжень до бюджету…………………………….25
2.2. Особливості сплати податків і застосування податкової пільги в сучасній податковій системі України…………………………………………………………………………35
2.3. Податкове законодавство України: реалії і перспективи…………………………44

РОЗДІЛ 3. Необхідність реформування податкового законодавства України
3.1.Реформування податкового законодавства………………………………………………50
3.2. Вдосконалення роботи органів державної податкової служби…………………55

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………………….59

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………………….63

ВСТУП
Податкова система в кожній країні є однією із структурних основ економічної системи. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого – виступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини. Жодна держава не може обійтись без податків, що є головним у її відноси6нах з суб’єктами господарювання. Адже податки – це кошти, які держава збирає для спільних потреб усіх громадян. На ці кошти утримуються дитячі садки, школи, лікарні, виплачуються пенсії.
Податкова система України, що формувалося без достатнього досвіду та в короткий термін, має багато вад, бо виявилася з яскраво вираженою фіскальною функцією, стала одним із головних кризових чинників в економіці. З одного боку, вона не забезпечує бюджет держави достатніми й надійними доходами, що породжує фінансову кризу держави на макрорівні, а з іншого – підриває фінансову базу підприємницьких структур, чим зумовлює кризу в мікроекономічному середовищі. Уряд України зіштовхується із проблемою податкових неплатежів, значною “тінізацією” економіки, великою кількістю порушень податкового законодавства, зокрема приховування від ОДПС реальних прибутків з метою зменшення податків, зростанням збиткових підприємств і рядом інших проблем.
Однією з проблем податкової системи України стала система пільг майже з усіх податків, яка, з одного боку, не стала достатньою мірою стимулювальним важелем для розвитку тих напрямів підприємництва, які цими пільгами користуються, а з іншого, створила нерівномірне податкове навантаження на суб’єктів підприємництва. У зв’язку з цим у суспільстві існує нагальна необхідність покращення ситуації, яка складається в податковій сфері. Тому податкове законодавство потребує негайного реформування і суттєвих змін.
Отже, дослідження податкової системи в нашій країні, а саме особливостей механізму справляння податків і податкового законодавства, є досить актуальною проблемою на сучасному етапі розвитку і потребує подальшого дослідження.
Об’єктом нашого дослідження є податкова система України, а предметом є особливості податкових надходжень і сплати податків, застосування податкових пільг платниками податків і дослідження податкового законодавства.
Мета нашого дослідження є вивчення особливостей становлення податкової системи України та закономірностей її розвитку.
Отже, ми ставимо перед собою ряд завдань:
1. дослідити надходження прямих і непрямих податків до бюджету;
2. розглянути особливості сплати податків і застосування платниками податкових пільг;
3. вияснити, які існують порушення в податковій системі і дослідити податкове законодавство;
4. проаналізувати діяльність органів державної податкової служби в сфері оподаткування;
5. запропонувати методи реформування податкової системи України.
Проблемам оподаткування присвячено багато публікацій у наукових виданнях і періодичній пресі. Докладно проаналізовано як податкову систему в цілому, так і механізм стягнення окремих податків. Проблему нерівномірності податкового навантаження внаслідок дії широкого спектра пільг в оподаткуванні досліджували, зокрема, І. Лупіна, С.Львовочкін, Т. Єфименко, С. Лондер і інші. Автори доходять висновків, що чинна система пільг в оподаткуванні в Україні не забезпечує стимулювання розвитку підприємництва, що не існує однозначного зв’язку між наданням пільг та поліпшенням фінансово-господарського стану підприємств. Крім того, пільги порушують базові принципи створення податкових систем: принципи рівності та справедливості.
В ході дослідження ми використовуємо аналітичний метод, тобто характеризуємо динаміку надходжень прямих і непрямих податків до Державного бюджету і аналізуємо надані громадянам пільги.
Джерельною базою є журнали (“Економіка України”, “Економіка. Фінанси. Право”, “Фінанси України”, “Податковий вісник України”), а також підручники.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Податкова система України становлення та розвиток”“

nineteen − 4 =