.

Податкова політика України

20.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст

Вступ 3
Розділ І. Податкова політика держави 6
1.1 Сутність податкової політики держави 6
1.2 Основні принципи формування податкової політики держави 12
Розділ ІІ Податкова політика України 15
2.1 Податкове законодавство України: реалії і перспективи 15
2.2 Особливості сплати податків в сучасній податковій системі
України 19
2.3 Застосування податкових пільг
Розділ ІІІ. Динаміка сплати податків за 2004-2006 роки. 26
Висновки
Список використаних джерел

Вступ

У більшості країн світу податки є “ефективним знаряддям державної політики” відносно життєдіяльності суспільства, а саме: перерозподілу ВВП у соціальному, віковому, територіальному, галузевих аспектах компенсації недоліків ринкових механізмів, розміщення ресурсів і забезпечення суспільними благами, заохочення бізнесу, ділової та інвестиційної активності, мотивації до праці, анти циклічного регулювання економіки, підтримання рівня зайнятості, стабілізації ринкової кон’юнктури.
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо.
Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягається шляхом чіткої регламентації бюджетної діяльності через впровадження виваженої податкової політики.
В залежності від проведення податкової політики державою податки можуть відігравати, крім суто фіскальної функції, роль стимуляторів або дестимуляторів економічних процесів у державі.
Характерним і дестабілізуючим фактором для України сьогодні є значна кількість податків, безсистемне надання пільг, значний податковий тягар, часті зміни податкового законодавства.
Один із важливих чинників економічного зростання країни – модернізація та удосконалення податкової служби України. Від технічного стану, кваліфікації фахівців та рівня комп’ютеризації служби залежить наповнення доходної частини бюджету, що є запорукою добробуту населення і держави.
При переході до суто ринкових відносин істотно змінюється роль і значення держави в керуванні соціально-економічними процесами. На відміну від адміністративно – командних методів управління в умовах ринку державне втручання в економіку повинно бути досить обмеженим і спрямованим на вирішення таких глобальних проблем, як забезпечення безперебійного функціонування ринкового механізму, економічного розвитку держави, підтримка та соціальний захист найбільш вразливих прошарків населення шляхом раціонального розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту.
Звідси випливає, що однією з найбільш ефективніших форм управління ринковою економікою є податкове регулювання та створення ефективної податкової політики, бо саме податки є основним джерелом доходів держави і виступають важливим економічним інструментом стимулювання та регулювання виробництва, забезпечення соціальних гарантій, стимулюють ділову активність. Саме у цьому і полягає актуальність нашої роботи.
Проблему податкової політики України досліджували такі вчені, як Бурденко І.М., Кравченко О.В., Вакулин І.П., Василевська Г.В., Каленський М., Костенко Ю.О. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є податкова система України.
Предметом дослідження є податкова політика України.
Мета дослідження полягає у визначенні шляхів вдосконалення податкової політики України.. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття „податкова політика держави”;
2. Визначити критерії ефективності податкової політики;
3. Проаналізувати основні принципи формування податкової політики держави;
4. Дати характеристику податкової політики України;
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичні: аналіз та узагальнення наукової літератури та нормативно-правових актів, .
2. Статистичні
3. Синтез та узагальнення матеріалу;
4. Метод порівняльного аналізу.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про податкову політику України та можливість використання в процесі навчання.
Характер проблеми і поставлені завдання передбачають структуру роботи, яка складається зі вступу, де обґрунтовані актуальність проблеми, поставлені мета і завдання роботи, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Податкова політика України”“

8 − 4 =