.

Особливості застосування інтерактивних методів навчання та мовної компетенції

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст

ВСТУП……………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. Основні підходи щодо формування комунікативної компетенції у процесі вивчення іноземних мов.
1.1 Особливості формування комунікативного методу, як засобу вивчення іноземних мов.……………………………………………………………5
1.2 Теоретичні аспекти комунікативного методу, як засобу вивчення іноземних мов………………………………………………………………………10
РОЗДІЛ 2. Особливості застосування інтерактивних методів навчання.
2.1 Основні методи інтерактивного навчання………………………………14
2.2 Основні вимоги до застосування інтерактивного навчання………….18
Висновки…………………………………………………………………..…24
Список використаної літератури………………………………………..….26

ВСТУП
Комунікативний підхід орієнтований на організацію процесу навчання, адекватного процесу реального спілкування завдяки моделюванню основних закономірностей мовленнєвого спілкування.
У процесі навчання за комунікативним методом учні набувають комунікативної компетенції — здатності користуватись мовою залежно від конкретної ситуації. Вони навчаються комунікації у процесі самої комунікації. Відповідно усі вправи та завдання повинні бути комунікативне виправданими дефіцитом інформації, вибором та реакцією. Найважливішою характеристикою комунікативного підходу є використання автентичних матеріалів, тобто таких, які реально використовуються носіями мови. Мовленнєва взаємодія учнів інколи, хоч і далеко не завжди, проходить за співучастю викладача в найрізноманітніших формах: парах, тріадах, невеликих групах, з усією групою. З самого початку учні оволодівають усіма чотирма видами мовленнєвої діяльності на понад фразовому і текстовому рівнях при обмеженому використанні рідної мови. Об’єктом оцінки є не тільки правильність, але й швидкість усного мовлення та читання.
У рамках навчання за комунікативною методикою широко використовуються опори різних видів: змістові та смислові, словесні й зображальні, що допомагають керувати змістом висловлювання (текст, мікро- текст, план, логіко-синтаксична схема), а також засвоювати граматичний матеріал; мовні ігри, що дають змогу спілкуватися в різних соціальних контекстах та в різних ролях.
Актуальність даної теми зумовлена усезростаючою потребою сучасної молоді в практичному володінні іноземною мовою, що обумовлює серйозне та глибоке вдосконалення всіх складових процесу навчання цього вже не тільки шкільного предмета, а й значущого компонента освіти кожного громадянина нашої держави. Саме тому необхідним є вивчення комунікативних методів навчання іноземних мов, які визначають своєю основною метою досягнення вмінь реально-мовленнєвої комунікації, що сприятиме вдосконаленню та ефективному вивченню іноземних мов.
Таким чином, об’єктом нашого дослідження є комунікативна компетенція. Предметом – особливості комунікативного методу в процесі вивчення іноземних мов.
Мета нашого – дослідити особливості формування комунікативної компетенції у процесі вивчення іноземної мови.
Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 1) з’ясувати сутність поняття комунікативний метод; 2) дослідити особливості формування комунікативного методу, як засобу вивчення іноземних мов; 3) визначити основні методи інтерактивного навчання.
Методами нашого дослідження стали: метод аналізу літератури, тестування і статистичні методи обробки даних.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Особливості застосування інтерактивних методів навчання та мовної компетенції”“

15 − 8 =