.

Особливості використання туристичного потенціалу України

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТУРИЗМУ 5
1.1 Туризм як суспільне явище та об’єкт географічного дослідження 5
1.2 Туристичний потенціал та його функції 9
1.3 Влив туризму на світову економіку 11
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ 16
2.1 Характеристика туристичної діяльності та її вплив на економіку
України 16
2.2 Фактори впливу на організацію туризму в Україні 19
2.3. Туристичні ресурси та інфраструктура – головні складові
розвитку туризму в Україні 21
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 29
Висновки 35
Список використаних джерел 38

Вступ

У багатьох державах світу туризм розвивається як система, яка надає
всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу, і дає прибуток в
скарбницю. Не кажучи вже про те, що “годує” ця система дуже багато фізичних і юридичних осіб, так чи інакше пов’язаних з наданням туристичних послуг.
Крім значної статті прибутку туризм є ще і одним з могутніх чинників
посилення престижу країни, зростання її значення в очах світової спільноти
і пересічних громадян.
Туристична діяльність в розвинених країнах є важливим джерелом
підвищення добробуту держави. Прогнози експертів Всесвітньої туристичної організації щодо розвитку туризму у світі повною мірою стосуються й України. Адже вона має надзвичайно вигідне географічне та геополітичне розташування, розвинену транспортну мережу, володіє значними природно-рекреаційними та історико-культурними ресурсами, населена працелюбним і гостинним народом. Забезпечити належну віддачу від цього потужного потенціалу, використати його в інтересах активного відпочинку та оздоровлення можна лише за умови чіткої організації туристичної діяльності, зміцнення існуючої та створення нової матеріально-технічної бази, залучення досвідчених і кваліфікованих кадрів, тобто за умови правильної організації та ефективного управління туризмом.
В Україні туристичний бізнес розвивається з переважною орієнтацією на виїзд. Переважну більшість діючих у нас туристичних фірм вважають за краще займатися напрямом своїх співвітчизників за рубіж, і лише невелика їх частина працює на залучення гостей в Україну. Туристичний бізнес приваблює підприємців невеликим стартовим капіталом, швидким терміном його окупності, постійним зростанням попиту на туристичні послуги, високим рівнем рентабельності. Знання основ туристичної діяльності має надзвичайно важливе значення при підготовці працівників туристичної сфери, підвищенні професійного рівня, вивченні світової економіки та економіки України. Саме тому наше дослідження є досить актуальним.
Проблему особливостей використання туристичного потенціалу України досліджували такі вчені, як Горішевський П. В., Васильєв В. П., Зінько Ю. В., Грипів Л., Мацола В., Долішній М. І., Козоріз М. А., Мікловда В. П. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є туристичний потенціал в України.
Предметом дослідження є особливості використання туристичного потенціалу нашої держави.
Мета дослідження полягає у визначенні перспектив розвитку туризму в Україні на основі практичних і теоретичних аспектів досліджуваної проблематики. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати туризм як суспільне явище та об’єкт географічного дослідження;
2. Визначити влив туризму на світову економіку;
3. Проаналізувати туристичну діяльність та її вплив на економіку України;
4. Дати характеристику туристичним ресурсам та інфраструктурі як головним складовим розвитку туризму в Україні;

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Особливості використання туристичного потенціалу України”“

one × one =