.

Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИН 6
1.1 Поняття і види покарання за кримінальним законодавством
України 6
1.2 Критерії вибору міри покарання. Характер і ступінь суспільної
небезпечності вчиненого злочину 9
РОЗДІЛ ІІ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 20
2.1 Розподіл осіб, позбавлених волі, по видах установ
виконання покарання 20
2.2 Відбування покарання в колоніях 27
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 36

Вступ

Кримінально-правова наука – це певна система поглядів, ідей, концепцій і теорій щодо самого кримінального закону, практики його застосування та перспектив розвитку, історії національного кримінального права та права зарубіжних країн. Наука кримінального права досліджує правосвідомість громадян. Узагальнення цих досліджень знаходить відображення у кримінальному законодавстві. Наприклад, тяжкість покарання повинна відповідати тій мірі, котру пануюча в суспільстві правосвідомість визнає справедливою.
Покарання відіграє провідну роль серед заходів кримінально-правового впливу на суспільство. Розмаїття покарань, що входять до системи покарань, обумовлене соціальними, політичними, економічними, рівнем культури та традиціями суспільства, покликане створити передумови для ефективної боротьби зі злочинністю, досягнення мети покарання – виправлення і перевиховання засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів ними та іншими особами.
За вчинення злочину особи несуть встановлену законом відповідальність. Якщо громадянина було засуджено до позбавлення волі, то в залежності від тяжкості вчиненого злочину покарання відбувається в колоніях мінімального, середнього та максимального рівнів безпеки. Особливості відбування покарання в зазначених колоніях і буде темою нашої роботи.
На території України, так як і в будь-якій іншій державі, скоюється багато злочинів, за які передбачається покарання в вигляді позбавлення волі, а тому необхідно знати за які злочини особа буде відбувати покарання в тій чи іншій колонії, який у неї буде статус, які їй надані права і які обов’язки на неї покладаються. Крім того, лише недавно було прийнято новий Кримінально-виконавчий кодекс України, який багато чого змінив в даній сфері. Саме тому наше дослідження є досить актуальним.
Проблему особливостей відбування покарання у вигляді позбавлення волі досліджували такі вчені, як Колб О.Г., Барчук А.І., Кулічук М.М., Прорєшна Н.І., Мельник Т.Г. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає в характеристиці особливостей відбування покарання у вигляді позбавлення волі.
Об’єктом дослідження є відносини, що виникають при відбуванні покарання у вигляді позбавлення волі..
Предметом дослідження є нормативні акти, що регулюють виконання покарань.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття і види покарання за кримінальним законодавством України;
2. Визначити критерії вибору міри покарання;
3. Проаналізувати особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі в колоніях;
4. Коротко охарактеризувати розподіл осіб, позбавлених волі, по видах установ виконання покарання;
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
4. Метод ретроспективного аналізу: для порівняння нормативно-правових актів у різні роки.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі”“

11 + eighteen =