.

Особливості стратегічного аналізу виробничої діяльності підприємства

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ, ЙОГО МІСЦЕ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1 Концептуальні засади стратегічного аналізу 5
1.2 Суть, зміст та завдання стратегічного аналізу 7
1.3 Методи стратегічного аналізу середовища підприємства 12
РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 18
2.1 Поняття, види та методи прогнозування в діяльності
підприємства 18
2.2 Маркетинг у системі оцінки стратегії
виробничої діяльності 23
2.3. Виробнича діяльність і закон спадаючої віддачі 25
2.4. Методи визначення оптимального обсягу виробництва 29
РОЗДІЛ 3. ВАТ „ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД” ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 32
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 39
ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Стратегічний аналіз посідає важливе місце в процесі підготовки і прийняття управлінських рішень, є невід’ємною частиною планування господарської діяльності підприємств усіх форм власності та господарювання.
Актуальність дослідження. Економічна стратегія – це сукупність управлінських дій, спрямованих на підвищення ефективності операційної, інвестиційної, фінансової та інших видів діяльності підприємства.
В міру розвитку економіки керівники підприємств, головні бухгалтери та менеджери різних рівнів мають дедалі більше уваги приділяти розв’язанню стратегічних проблем, які зумовлюються перспективами розвитку підприємства. У цьому відношенні стратегічний аналіз тісно пов’язаний з плануванням, але де в чому відрізняється від нього. Планування – це програма практичних дій, тоді як аналіз економічної стратегії підприємства має дослідницький характер. Управлінські рішення, що приймаються керівництвом, можуть бути спрямовані не лише на реальні об’єкти господарської діяльності, а й на вдосконалення інформаційних моделей, які передбачають ефективну стратегію програмних завдань. При підготовці управлінських рішень треба брати до уваги різні аспекти діяльності підприємства: економічний, соціальний, організаційний, політичний, правовий та інші. Економічний аспект управління відіграє найважливішу роль і його необхідно передбачати на всіх рівнях управління виробництвом.
В теперішніх складних умовах розвитку економіки України дослідження стратегічного розвитку ВАТ „Острозький молокозавод” виявляється дуже актуальним, адже кількість підприємств-конкурентів зростає, що змушує сильніше триматися за свої позиції на ринку.
Проблему особливостей стратегічного аналізу виробничої діяльності підприємства досліджували такі вчені, як Голов С. Ф., Єфіменко В. І., Нікбахт Е., Гроппеллі А., Пархоменко В. М., Баранцев П. П. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає в характеристиці особливостей стратегічного аналізу виробничої діяльності підприємства. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати концептуальні засади стратегічного аналізу;
2. Визначити суть, зміст та завдання стратегічного аналізу;
3. Дати характеристику стратегічному аналіз виробничої
діяльності підприємства;
4. Проаналізувати діяльність ВАТ „Острозький молокозавод” та розробити шляхи вдосконалення його діяльності;
Об’єктом дослідження є особливості стратегії виробничої діяльності підприємства.
Предметом дослідження є діяльність ВАТ „Острозький молокозавод”.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
3. Графічний: для побудови графіків в роботі.
4. Табличний: для створення таблиць в роботі.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Особливості стратегічного аналізу виробничої діяльності підприємства”“

8 + 8 =