.

Особливості фінансування діяльності ВАТ

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………..………………………………………3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДКРИТИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
1.1 Організаційно-правова форма господарювання відкритих акціонерних товариств………………………………………………….……………………………………..5
1.2 . Класифікація та роль акцій у діяльності відкритих акціонерних товариств………………………………………………………………………..……………9
1.3. Сутність та особливості емісії акцій відкритого акціонерного товариства.…………………………………………………………………………………………………………13
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ВАТ „ШЛЯХОВИК”
2.1.Загальна характеристика діяльності ВАТ „Шляховик” …………………..…….…18
2.2. Аналіз основних показників фінансового стану підприємства…………………..20
2.3. Оцінка джерел фінансування діяльності ВАТ „Шляховик”………………………27
РОЗДІЛ 3 ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ
3.1. Шляхи оптимізації діяльності відкритих акціонерних товариств в Україні…..…30
3.2. Негативні сторони діяльності відкритих акціонерних товариств та шляхи їх вирішення…………………………………………………………………………………33
3.3. Досвід зарубіжних країн у функціонуванні корпорацій та перспективи його використання в Україні …………………………………………………………………38
ВИСНОВКИ…………………………………………..…………………………………..46
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………..……………………….49
ДОДАТКИ

ВСТУП

Адаптування економіки України в умовах ринкової трансформації економіки перш за все позначилося на удосконаленні господарських зв’язків та сприяло розвитку підприємницьких структур різних форм власності. Особливого значення в таких умовах набула акціонерна форма господарювання. Завдяки широким можливостям мобілізації фінансових ресурсів її поширення активізувало розвиток фондового ринку та обумовило необхідність комплексного дослідження і теоретичного обґрунтування питань, пов’язаних з особливостями різних джерел фінансування діяльності відкритих акціонерних товариств.
На сучасному етапі розвитку акціонерна форма підприємництва виступає могутнім засобом побудови господарської системи, що базується на недержавних формах суспільної відповідальності. При цьому широке освоєння акціонерних форм сприяє утвердженню дійсно справедливого характеру привласнення засобів і результатів виробництва, а саме долається відчуженість від власності безпосередніх працівників підприємств.
В такому випадку невідкладним завданням стає створення необхідної гармонізації в системі економічних, юридичних, організаційних норм і правил, у рамках яких функціонують вітчизняні акціонерні товариства і на базі яких відбувається формування та використання різних джерел фінансування їх діяльності, що зумовило актуальність теми дослідження.
Мета роботи полягає у визначенні шляхів вдосконалення залучення та використання фінансових ресурсів ВАТ для фінансування їх діяльності на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
– розкрити сутність ВАТ як організаційно-правової форми господарювання;
– дати характеристику видів акцій та охарактеризувати процес їх емісії;
– оцінити основні показники фінансового стану ВАТ “Шляховик” за 2005-2007 роки;
– проаналізувати джерела фінансування діяльності ВАТ “Шляховик” за 2005-2007 роки;
– окреслити шляхи оптимізації діяльності відкритих акціонерних товариств в Україні;
– розглянути досвід зарубіжних країн щодо діяльності відкритих акціонерних товариств.
Об’єктом дослідження є відкрите акціонерне товариство “Шляховик”.
Предметом є особливості фінансування діяльності ВАТ “Шляховик”.
З метою одержання найбільш повних результатів у ході дослідження застосовувалися такі методи:
– статистичний;
– аналітичний;
– графічний;
– табличний.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Особливості фінансування діяльності ВАТ”“

20 − three =