.

Організація підготовки-перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у системі управління трудовими ресурсами

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст

Вступ 3
Розділ І. Загальне поняття про підготовку-перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів 6
1.1 Професія як основне поняття профорієнтаційної роботи 6
1.2 Сутність, мета і основні принципи підготовки-перепідготовки населення 9
Розділ ІІ Система підготовки і підвищення кваліфікації
кадрів в Україні 17
2.1 Форми підготовки і підвищення кваліфікації
кадрів 17
2.2 Система підготовки і перепідготовки наукових кадрів 20
2.3 Управління системою професійного навчання незайнятого населення 24
Висновки 32
Список використаних джерел та літератури 34

Вступ

Професійна орієнтація та підвищення кваліфікації кадрів – це комплексна науково обгрунтована система форм, методів та засобів впливу на особу з метою оптимізації її професійного самовизначення на основі врахування особистісних характеристик кожного індивідуума та потреб ринку праці та підвищення якості вже набутих навичок. Вона спрямована на досягнення збалансованості між професійними інтересами і можливостями людини та потребами суспільства в конкретних видах професійної діяльності.
Профорієнтаційна робота сприяє цілеспрямованому розвиткові здібностей і талантів людини, зростанню її професіоналізму, працездатності, збереженню здоров’я і виступає одним із найважливіших елементів державної політики у сфері соціального захисту та зайнятості населення. Така діяльність забезпечує ефективне використання трудового потенціалу особи, сприяє підвищенню її соціальної та професійної мобільності, відіграє значну роль у профілактиці вимушеного безробіття. Профорієнтаційні заходи стимулюють пошук людиною найефективніших засобів підвищення свого професійно-кваліфікаційного рівня, розвиток соціально-економічної ініціативи, інтелектуальної та трудової незалежності.
Основним об’єктом профорієнтаційної діяльності є зайняте та незайняте населення, в тому числі молодь, що навчається, вивільнювані працівники та особи з обмеженою працездатністю.
Головною метою профорієнтаційної роботи є сприяння специфічними методами посиленню конкурентоспроможності працівника на ринку праці та досягнення ефективної зайнятості населення. Крім того, важливими завданнями профорієнтації є виховання у молодих людей любові до різних видів праці, створення умов для продуктивної праці та перевірки на практиці своїх здібностей, вивчення, формування та розвиток інтересів, нахилів та здібностей молодих людей, ознайомлення їх з найбільш поширеними професіями та професіями, які найбільше відповідають інтересам молоді тощо.
На даний час, коли в нашій країні постійно зростає рівень безробітності та відсутності висококваліфікованих кадрів в системі управління трудовими ресурсами, дане дослідження виявляється досить актуальним.
Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є система управління трудовими ресурсами України.
Предметом дослідження є система підготовки-перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
Мета дослідження полягає в характеристиці організації підготовки-перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у системі управління трудовими ресурсами. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати професію як основне поняття профорієнтаційної роботи.
2. Визначити сутність, мету і основні принципи підготовки-перепідготовки населення;
3. Проаналізувати форми підготовки і підвищення кваліфікації
кадрів;
4. Дати характеристику управління системою професійного навчання незайнятого населення в Україні;
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
4. Метод ретроспективного аналізу: для порівняння нормативно-правових актів у різні роки.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Організація підготовки-перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у системі управління трудовими ресурсами”“

13 − two =