.

Оподаткування підприємства малого бізнесу

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1.Теоретичні основи оподаткування суб’єктів підприємництва……………………5
1.1. Сутність поняття системи оподаткування підприємств……………………………………….5
1.2. Принципи звичайної системи оподаткування………………………………………….12 1.3.Механізм справляння єдиного податку суб’єктів малого підприємництва……………………………………………………………………………………………20
РОЗДІЛ 2. Порівняльна характеристика систем оподаткування ППА „Поділля”……………………………………………………………………………………………………………29
2.1. Оцінка загальної системи оподаткування підприємства…………………………..29 2.2. Сплата фіксованого сільськогосподарського податку……………………………….41 2.3. Порівняння загальної системи оподаткування та фіксованого сільськогосподарського податку………………………………………………………………………..46
РОЗДІЛ 3. Удосконалення функціонування систем оподаткування суб’єктів малого підприємництва………………………………………………………………………………………50
3.1. Реформування систем оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні ………………………………………………………………………………………………………………50
3.2. Стратегія податкової політики підприємства малого бізнесу………………………..62
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………………………..66
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………………..70
ДОДАТКИ
ВСТУП
За умов ринкової економіки важлива роль належить малому бізнесу. Його підтримка, у тому числі через систему оподаткування, є одним із шляхів подолання економічної кризи в економіці.
На сьогодні є підстави стверджувати, що податкова система являється неадекватною щодо умов перехідної економіки, створено значні податкові навантаження на суб’єктів господарювання, що призводить до невиправданого вилучення обігових коштів підприємств, виникнення додаткової потреби у кредитних ресурсах.
Система оподаткування підприємства являє собою сукупність податків, що сплачуються до бюджетів і державних цільових фондів у встановленому законами України порядку, а також права, обов’язки та відповідальність платників.
Від правильності обраної системи оподаткування підприємства залежить його ефективне функціонування, і система, яка обрана підприємством повинна бути гнучкою, тобто такою, щоб після сплати податкових відрахувань частина коштів залишалася у розпорядженні підприємства, стимулюючи його продовжувати і надалі свою діяльність.
Одним із найважливіших завдань системи оподаткування є вчасність сплати податкових відрахувань та в повній мірі, адже невиконання цих умов призводить до накладання штрафних санкцій на підприємство, що значно погіршує його фінансовий стан та негативно впливає на подальшу його діяльність.
Таким чином, з-поміж існуючих сьогодні систем оподаткування потрібно обрати таку оптимальну систему оподаткування, щоб б не створювала б податкового тягаря для підприємства та не була б тим чинником, що заважає продовжувати діяльність підприємства у тому напрямі, яке воно обрало.
Метою дослідження є оцінка ефективності обраної системи оподаткування підприємства та порівняння обраної системи з іншою діючою системою оподаткування.
Виходячи із мети, можна сформулювати основні завдання:
– вивчення теоретичних основ оподаткування підприємницької діяльності;
– дослідження звичайної системи оподаткування;
– дослідження фіксованого сільськогосподарського податку;
– оцінка загальної системи оподаткування підприємства;
– порівняння загальної системи оподаткування та фіксованого с/г податку;
– дослідження переваг і недоліків існуючих систем оподаткування діяльності підприємств;
– шляхи удосконалення те реформування систем оподаткування.
Об’єктом даного дослідження є „ППА – Поділля”.
Предметом дослідження є система оподаткування підприємства як сукупність податків, що сплачуються підприємством до бюджетів і державних цільових фондів у встановленому законами України порядку.
Основними методами, які використовувались у дослідженні, були наступні:
– метод порівняння – зіставлення фінансових показників оцінки діяльності підприємства з показниками попереднього періоду;
– зведення та групування – об’єднання інформації в аналітичні таблиці;
– горизонтальний аналіз – порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Оподаткування підприємства малого бізнесу”“

3 × two =