.

Оподаткування доходів фізичних осіб

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………………..…4
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
1.1. Податок як економічна категорія ……………………………………………………7
1.2. Економічний зміст податку з доходів фізичних осіб ………………………….…13
1.3. Методика нарахування податку з доходів фізичних осіб в Україні………..……16
РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
2.1. Динаміка надходжень податку з доходів фізичних осіб до бюджету України…33
2.2. Аналіз податку з доходів фізичних осіб як регулятора взаємовідносин між державою та громадянами………………………………………………………………43
2.3. Вплив податку з доходів фізичних осіб на рівень життя населення і економічний розвиток в Україні……………………………………………………………………….54
РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
3.1. Перспективи розвитку оподаткування доходів фізичних осіб в Україні………..62
3.2. Зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб та можливості його використання …………………………………………………………………………….73
3.3. Удосконалення податку з доходів фізичних осіб у напрямку приведення його до стану ЄС………………………………………………………………………………..…81
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………87
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………..91
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………..96

ВСТУП

Стабільна та збалансована податкова система – ефективний інструмент економічної політики держави в умовах ринкової трансформації. В сучасних умовах в Україні активно розбудовується економіка ринкового типу, наша держава прагне стати економічно могутньою країною. У науці та у практиці висуваються принципово нові підходи до управління народним господарством, серед яких особливе місце посідають фінансові інструменти й важелі. Так чи інакше, але фінансова система, передусім податкова система суттєво впливає на формування і зростання валового внутрішнього продукту і національного доходу, на їх розподіл і споживання, а відтак і на розвиток окремих підприємств і галузей народного господарства, на становище і рівень життя широких верст населення. Саме за цих підстав системі оподаткування приділяється дуже велика роль. Система оподаткування — це продукт діяльності держави, її важливий атрибут. Кожна держава формує свою систему оподаткування з урахуванням досвіду інших країн, власних національних особливостей, стану економіки, розвитку ринкових відносин, необхідності вирішення конкретних економічних і соціальних завдань. У сучасних умовах перебудови економіки України, становлення та розвитку ринкових відносин у державі важливе місце займає державне регулювання фінансової діяльності фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, а також накопичень громадян. Одним із вагомих важелів регулювання розподілу між державою та населенням фінансових ресурсів є прибутковий податок з громадян та інші податки, які входять до складу податкової системи України. За рахунок податку з доходів фізичних осіб поповнюються державний, місцеві бюджети.
Побудова раціональної податкової системи потребує розвитку теорії оподаткування, передусім досліджень окремих форм податків, їхнього взаємозв’язку із розвитком економічного і політичного життя. Оподаткування доходів фізичних осіб є складовою частиною фінансового механізму держави, податки з доходу фізичних осіб відіграють домінуючу роль при наповненні дохідної частини бюджету, саме тому дане дослідження є досить актуальним у наш час. Податок з
доходів фізичних осіб, що забезпечує надходження до дохідних частин бюджету, закріплений за місцевими бюджетами, що й закладає основу формування міських, сільських та селищних бюджетів. Особливістю оподаткування доходів фізичних осіб є визначення сукупного прибутку за виключенням доходів, що не підлягають оподаткуванню.
Питання теорії і практики податкових відносин, зокрема податку з доходів фізичних осіб, знайшли своє відображення у працях українських та зарубіжних вчених: В. Андрущенко, О. Василик, А. Гальчинський, П. Даниленко, О. Данілов, Т.Єфіменко, В.Загорський, В.Зимовець, А.Ісаєв, Дж.Кейнс, А.Крисоватий, І.Кулішер, Ф.Лассаль, А.Лаффер, І.Лукінов, І.Луніна, К.Макконел, В.Мельник, П.Мельник, С.Огородник, І.Озеров, В.Опарін, А.Пігу, А.Поддєрьогін, Г.Пятаченко, Д.Рікардо, Д.Робінсон, П.Самуельсон, А.Соколовська, М.Сивульський, А.Сміт, М.Соболев, А.Соколов, В.Степаненко, А.Столерю, В.Суторміна, Л.Тарангул, Л.Шаблиста, В.Федосов, Н.Фліссак, Ф.Хайєк, Й.Шумпетер, С.Юргелевич, С.Юрій, Л.Яснопольський та ін.
Метою дослідження є обґрунтування пропозицій щодо удосконалення адміністрування податку з доходу фізичних осіб на основі оцінки системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні і теоретичних аспектів досліджуваної проблеми та досвіду інших країн.
Для поставленої мети необхідно виконати ряд завдань:
1) розкрити сутність податку як економічної категорії;
2) охарактеризувати податок з доходів фізичних осіб, його роль та значення ;
3) проаналізувати та оцінити динаміку надходжень податку до Зведеного бюджету України;
4) провести аналіз податку з доходів фізичних осіб як регулятора взаємовідносин між державою і громадянами;
5) виявити перспективні шляхи адміністрування податку з доходів фізичних осіб в Україні;
6) запропонувати можливості застосування досвіду зарубіжних країн у контексті оподаткування доходів фізичних осіб.
Об’єктом даного дослідження є податок з доходів фізичних осіб України, а предметом – система відносин з їх вилучення.
В процесі виконання дослідження використовувались такі методи як :
– методологічний;
– науковий;
– математичний;
– статистичний;
– аналітичний.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Оподаткування доходів фізичних осіб”“

12 + five =