.

Національні особливості мовленнєвого етикету

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ ЯК ФЕНОМЕН І ВИРАЗНИК КОЖНОГО НАРОДУ 5
1.1 Поняття та системи мовленнєвого етикету 5
1.2Функції та соціальна сторона мовного етикету 7
1.3 Мовний етикет – важлива складова культури мовлення 9
РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНА СТОРОНА ДОТРИМАННЯ ЕТИКЕТУ 12
2.1 Застосування мовного етикету в українській мові 12
2.1 Мовленнєвий етикет в англійській мові 17
ВИСНОВКИ 19
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20

ВСТУП

Як відомо, суспільство виробляє певні стандартизовані норми соціальної поведінки (у тому числі і мовленнєвої), які визначаються уявленнями про шаблони поведінки у конкретній ситуації. Щоб функціонувати як єдине ціле, як складна соціальна система, суспільство має встановити такі рамки поведінки індивідів, у яких ця поведінка стає одноманітною, стабільною, такою, що повторюється. Саме такими рамками й є етикет — система правил зовнішньої культури людини, її поведінки, пристойності, гарного тону тощо. У суспільстві він функціонує у двох основних формах поведінки: мовленнєвої і немовленнєвої. Якщо етикет, як встановлений у суспільстві набір правил регулює нашу зовнішню поведінку у відповідності із соціальними вимогами, то мовленнєвий етикет можна визначити, як правила, що регулюють нашу мовленнєву поведінку. Багато чого в цьому питанні мовного етикету не дуже широко досліджене.
Актуальність даного дослідження є дуже важливим для професійного вдосконалення філолога, але ця проблема не настільки широко розкрита і досліджена на даний час. Шляхом критичного аналізу і порівняння ми зможемо краще зрозуміти, що таке мовленнєвий етикет в англійській і українській мові і як цими правилами регулювати поведінку мовлення.
Мета цього дослідження краще зрозуміти поняття мовного етикету і порівняти особливості мовленнєвого етикету в двох мовах.
Для реалізації мети курсової роботи були поставлені такі завдання:
– зрозуміти норми мовного етикету і їх особливості
– дізнатися, які функції виконує мовленнєвий етикет у суспільстві
– встановити і порівняти як ці правила практично в анлійській і українській мовах
Об’єктом даного дослідження є безпосередньо мовлення на заняттях з англійської і української мов.
Предметом цієї курсової роботи є особливості мовленнєвого етикету в цих двох мовах.
Для реалізації поставлених завдань у ході дослідження були використані загальнонаукові методи, зокрема:
– метод порівняння ми використали для визначення особливостей мовного етикету в двох мовах
– метод структурного аналізу допоміг краще зрозуміти, що таке мовленнєвий етикет
Практичне значення даного дослідження полегшить вивчення і спілкування цими мовами і глибше розкрите питання мовного етикету вдосконалить знання філолога.
Структура курсової роботи зумовлена логікою побудови наукового дослідження, що витікає з об’єкта, предмета, поставленої мети і основних завдань. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаної літератури.
У вступі обгрунтовується актуальність курсової роботи, виділяється об’єкт і предмет роботи, формулюється мета, що деталізується в завданнях, вказуються використані в роботі методи, розкривається практичне значення дослідження та подається структура курсової роботи.
У першому розділі розкривається поняття мовленнєвого етикету, його функції і значення.
У другому розділі здійснюється аналіз і порівняння мовного етикету в українській і англійській мовах.
У висновках підводяться підсумки дослідження.
Список використаних джерел нараховує 17 позицій.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Національні особливості мовленнєвого етикету”“

two × 5 =