.

Монополія в Україні – її позитивна та негативна діяльність

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧН АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОНОПОЛІЇ В УКРАЇНІ 5
1.1 Сутність монополії як ринкової структури 5
1.2 Досконала конкуренція як запорука існування та підвищення ефективності виробництва 15
РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 20
2.1 Монопольне становище на ринку та зловживання ним 20
2.2 Стан монополізації економіки України 26
2.3 Ефективність антимонопольного регулювання в Україні 29
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ АНТИМОНОПОЛІЇ В УКРАЇНІ 35
3.1 Шляхи покращення конкурентного законодавства України 35
3.2 Основні недоліки в роботі антимонопольних органів та їх вирішення 40
ВИСНОВКИ 45
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 47
ДОДАТКИ 50

ВСТУП

Проблеми монополізації господарського життя, конкуренція на товарних ринках привертають сьогодні пильну увагу не тільки фахівців, але і широких верств населення.З початку 90-х років ці проблеми гостро стали перед Україною: без вживання твердих і послідовних заходів проти монополізму не можна сподіватися на успіх економічної реформи та перехід до ринкової економіки. Успіх економічних перетворень неабиякою мірою залежить від зваженої, вивіреної системи регулювання державою монопольних процесів і конкурентних відносин. У наший країні, якій у спадок від командно-адміністративної системи колишнього СРСР дістався цілий комплекс гігантів-монополістів, особливо важливою стає проблема демонополізації економіки і недопущення посилення ролі монополій, що вже діють на ринку.
В Україні процес створення державного контролю по недопущенню недобросовісної конкуренції фактично почався з нуля, оскільки присутня в ще зовсім недавно в управлінні економікою командно-адміністративна система за своєю суттю виключала наявність вільної конкуренції в господарській діяльності.
Важливе величезне значення має створення і вдосконалення законодавчої бази з приводу регулювання монополістичних процесів і конкуренції, розуміння населенням України необхідності економічних реформ в даній сфері.
Проблему монополії в Україні досліджували Базилевич В.Д., Баластрик Л.О., Карагадова О.О., Червоньов Д.М., Нестеренко Е., Селигмен Б. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає у виявленні особливостей сучасної монополізації економіки; чинного стану антимонопольного законодавства в Україні та перспектив його удосконалення.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати особливості монополії як ринкової структури;
2. Проаналізувати стан монополізації економіки України;
3. Дати характеристику ефективності антимонопольного регулювання в Україні;
4. Провести охарактеризувати шляхи поліпшення антимонопольного регулювання в Україні.
Об’єктом дослідження є особливості діяльності монополій в Україні.
Предметом дослідження є оптимізація процесів антимонопольного регулювання в Україні.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
4. Метод синтетичного аналізу. Полягає у вивчені сукупності елементів, що утворюють систему.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Монополія в Україні – її позитивна та негативна діяльність”“

18 − 16 =