.

Моделювання ефективності кредитних операцій

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст

ВСТУП………………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ……………………………………………………………………………………..6
1.1. Комерційні банки та їх роль в Україні……………………………………………6
1.2. Кредитні операції в банківській діяльності та їх ризики………………………15
1.3. Особливості оцінки і регулювання кредитних ризиків комерційних банків………………………………………………………………………………………..22
РОЗДІЛ 2
МОДЕЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ…………………………………………………………………………………………………..……35
2.1. Аналіз існуючих методів оцінки ризику кредитного портфеля банку………………………………………………………………………………………..35
2.2. Комплексна оцінка ризику кредитного портфеля банку……………………..44
2.3. Математична модель прогнозування сукупності кредитних ризиків……………………………………………………………………………………….53
РОЗДІЛ 3
ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ДЛЯ ОЦІНКИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ………………….………………………………63
3.1. Оцінка ризиків кредитного портфеля АБ „Індекс-Банк”………………………63
3.2. Апробація моделі прогнозування сукупності кредитних ризиків банку…………………………………………………………………………………………70
3.3. Рекомендації щодо підвищення якості кредитного портфеля АБ „Індекс-Банк”……………………………………………………………………………………………75
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………81
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……….……….……………………………………84
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………………………………………..91

Вступ
Важлива роль в економічних перетвореннях відведена банкам, які регулюють грошовий обіг країни, акумулюють грошові ресурси і перерозподіляють їх. Одночасно банки володіють важелями впливу на фінансову, інвестиційну, виробничу і інші сфери економіки, а також на розвиток економічних і суспільних стосунків.
В процесі своєї активної діяльності банки стикаються з різного роду ризиками. Неефективне управління ризиками в банківській діяльності може привести установу до банкрутства, а через його положення в економіці, і до цілого ряду банкрутств пов’язаних з ним підприємств, банків і приватних осіб.
Основним видом діяльності банку є кредитна, яка забезпечує в середньому 50% прибутковості всіх активів, і, як правило, висока прибутковість безпосередньо супроводжується підвищеним ризиком. Із збільшенням об’ємів кредитування актуалізуються і завдання управління кредитним ризиком банку.
У зв’язку з цим розробка методів оцінки і механізму регулювання кредитного портфельного ризику забезпечує зміцнення фінансового положення банку.
Дослідженню теоретичних проблем управління кредитним портфелем і оцінки банківських ризиків присвячено багато робіт вітчизняних і зарубіжних учених. Авторами цих досліджень являються вчені України: В.Я. Вовк, І.В. Волошин, А.М. Герасимович, В.І. Грушко, Л.О. Примостка, О.В. Хмеленко, Я.І. Чайковський, Р.І. Шевченко, а також зарубіжні: Е.Б. Герасимова, Х.В. Грюнінг, Н.Е. Егорова,С.Н. Кабушкин.
Проте, не дивлячись на таку кількість робіт, відчувається потреба у фундаментальних наукових роботах, присвячених комплексній оцінці ризику кредитного портфеля банку і формування аналітичного інструментарію
його регулювання, які б зважали на специфіку роботи вітчизняних банків.
Викладені аспекти і недостатній рівень розвитку теоретичних і методологічних питань портфельного аналізу ризику кредитних операцій в системі аналізу банківської діяльності обумовлює актуальність даних досліджень.
Метою даного дослідження є розробка економічно обгрунтованого механізму оцінки і регулювання кредитного портфельного ризику з метою задоволення інтересів банку, пов’язаних з мінімізацією ризику кредитного портфеля банку і підвищенням якості портфеля.
Для досягнення поставленої мети було поставлено ряд завдань:
з’ясувати сутність комерційного банку;
визначити поняття кредитних операцій і кредитних ризиків;
визначити методологію кредитних ризиків;
проаналізувати підходи щодо моделювання кредитних ризиків комерційного банку;
розробити математичну модель прогнозування сукупності кредитних ризиків.
на основі моделі висунути практичні рекомендації щодо підвищення якості кредитного портфеля АБ „Індекс-Банк ”;
зробити висновки щодо адекватності та точності отриманої моделі.
Об’єктом даного дослідження є кредитна діяльність банку, а також кредитний ризик, як невід’ємна складова будь-якої кредитної операції.
Предметом дослідження виступає теоретичний і методологічний інструментарій оцінки і регулювання ризику кредитного портфеля банку.
В процесі дослідження були використані методи системного аналізу
(при розкритті поняття ризик кредитного портфеля); системно-структурного аналізу (при визначенні структури систем оцінки і регулювання сукупного кредитного ризику); порівняльний аналіз (при виборі конкретних напрямів вдосконалення механізму оцінки і регулювання ризику кредитного портфеля банку); економіко-математичні і економіко-статистичні методи (при розробці комплексної системи оцінки кредитного ризику і методології прогнозування рівня ризику).
Практична значущість отриманих результатів визначається
вибором пріоритетних напрямів регулювання кредитного ризику банку на основі фактичного і прогнозного значення рівня ризику, що дозволяє забезпечити практичну реалізацію моделі оцінки і підвищити прибутковість кредитних операцій в два рази, а втрати по кредитах зменшити на 20%.
Інформаційною базою у процесі написання роботи є підручники, монографії, мережа Internet, публікації у періодичній пресі та спеціалізованих виданнях, статистичні збірники.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Моделювання ефективності кредитних операцій”“

six − two =