.

Місцеві бюджети в фінансовій системі України

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ І Теоретичні аспекти функціонування та складові фінансової системи держави………………………………………………………………………………………………5
1.1. Суть фінансової системи держави …………………………………………………………….5
1.2. Економічна природа і функції бюджету……………………………………………………15
1.3. Місцеві бюджети – фінансова основа місцевого самоврядування ……………..24
РОЗДІЛ ІІ Оцінка функціонування місцевих бюджетів України………………….33
2.1. Призначення і роль місцевих бюджетів у фінансовій системі держави……….33
2.2. Вплив фінансової децентралізації на економічне зростання в країні………….40
2.3. Збалансування місцевих бюджетів…………………………………………………………….50
РОЗДІЛ ІІІ Перспективи забезпечення місцевих бюджетів фінансовими ресурсами…………………………………………………………………………………………………………59
3.1. Зарубіжний досвід функціонування місцевих бюджетів та його перспективи використання в Україні…………………………………………………………………………………….59
3.2. Ринок муніципальних облігацій як джерело фінансування потреб органів місцевого самоврядування…………………………………………………………………………………71
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………………………….81
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………………………85
ДОДАТКИ……………………………………………………………………………………………………….88

ВСТУП

Наприкінці ХХ століття прискорився процес демократизації державного устрою та управління. У багатьох країнах невід’ємною складовою демократичного державного управління є місцеві органи самоврядування. В умовах трансформаційної економіки України однією з найважливіших складових її фінансової системи є місцеві фінанси. В останні десятиріччя в багатьох країнах спостерігається регіоналізація економічних і соціальних процесів. Функції регулювання цих процесів переходять від центрального рівня влади до місцевого. Саме тому посилюється роль місцевих фінансів та розширюється сфера їх застосування.
Процес становлення місцевих фінансів України, що розпочався в 90-х роках, зумовлює значні інституціональні зміни в усій фінансовій системі держави. Формування місцевих бюджетів, як і всієї фінансової системи України, відбувається в умовах жорсткої фінансової кризи. Це гальмує процес становлення основ фінансової автономії місцевих органів влади.
Фінансові проблеми місцевого самоврядування набули великої гостроти. Хронічна нестача фінансових ресурсів та нестабільність їх джерел стали проблемами загальнодержавної ваги. Як наслідок, на місцях не вирішуються найважливіші проблеми суспільства, занепадають соціально-культурна сфера, освіта, охорона здоров’я.
За цих умов саме процес прискореного формування місцевих фінансів, а особливо забезпеченість місцевих бюджетів, має стати серйозним фактором стабілізації ситуації в країні.
Метою роботи є розробка пропозицій щодо зміцнення фінансової забезпеченості органів місцевого самоврядування, на основі теоретичного вивчення базових понять та практичної оцінки наявної ситуації. Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:
1) вивчити сутність фінансової системи;
2) ознайомитись з економічною природою і функціями бюджету;
3) вивчити сутність місцевих бюджетів;
4) дослідити призначення та роль місцевих бюджетів у фінансовій системі держави;
5) визначити вплив фінансової децентралізації на економічне зростання в країні;
6) дослідити проблеми збалансування місцевих бюджетів;
7) ознайомитись з зарубіжним досвідом функціонування місцевого самоврядування і перспективами його застосування в Україні;
8) подати рекомендації щодо забезпечення місцевих бюджетів необхідними фінансовими ресурсами.
Об’єктом дослідження є місцеві бюджети. Предметом дослідження – роль місцевих бюджетів в фінансовій системі держави.
В процесі дослідження ми використовували наступні методи:
 монографічний;
 аналітичний;
 статистичний.
Джерельною базою є дані Держкомстату України, дані Міністерства фінансів України.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Місцеві бюджети в фінансовій системі України”“

1 × three =