.

Металургійний комплекс України

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗМІЩЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 5
1.1Сутність та значення металургійного комплексу України 5
1.2 Характеристика галузей МКУ 8
1.3 Фактори, принципи та закономірності розміщення МКУ 11
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ 15
2.1 Оцінка територіального розміщення МКУ 15
2.2 Особливості функціонування та розвитку чорної металургії в
Україні 22
2.3 Оцінка функціонування кольорової металургії у складі МКУ 25
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 31
Висновки 35
Список використаних джерел та літератури 37
Додатки 39

ВСТУП

Чорна металургія – комплексоутворююча галузь, що охоплює видобування і збагачення залізної руди, стікання її, виплавлення чавуну і стан та прокатне виробництво. Чорна металургія є найбільшою базовою галуззю індустріального виробництва України, яка, поряд з іншими, визначила загальносоюзну спеціалізацію господарства. Металургійний комплекс включає: видобуток, збагачення й агломерування залізних, марганцевих і хромітових руд, виробництво чавуну, сталі й прокату, феросплавів, повторне використання металевої сировини, коксування вугілля, виробництво вогнетривів та допоміжних матеріалі для них (флюгових вапняків тощо). Провідна роль у цьому комплексі належить металургійній переробці (чавун-сталь-прокат). Решти виробництв забезпечують основний технологічний процес.
В умовах розвитку економічних відносин чи перспективи на них актуальним завданням для України є розвиток металургійної промисловості як економічної системи держави, що веде до розширення меж господарства через закріплення своєї присутності на ринках не тільки держави, а й світу.
На сьогоднішній день функціонування металургійної галузі як однієї з провідних галузей міжнародної спеціалізації країни є індикатором якості міжнародних інтеграційних зусиль України, що загострює питання про найбільш повне використання конкурентних переваг металургійного комплексу України на світових ринках.
Мета дослідження полягає у вивченні особливостей розвитку і розміщення металургійного комплексу України.
Для досягнення поставленої мети потрібно виконати ряд завдань:
• Визначити поняття металургійного комплексу України;
• Проаналізувати можливості розвитку чорної металургії України;
• Охарактеризувати галузі металургійного комплексу України;
• Оцінити розміщення металургійного комплексу;
• Визначити перспективи розвитку металургійного комплексу України.
Об’єктом дослідження є металургійний комплекс України.
Предметом дослідження є особливості розвитку металургійного розвитку України.
У ході роботи використано такі методи: метод аналізу і синтезу, метод класифікації та узагальнення матеріалу, емпіричний та порівняльний методи.
Щоб проаналізувати дослідження потрібно проаналізувати зміст, а саме вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел, додатків.
У вступі з’ясовується мета, завдання, об’єкт, предмет дослідження його структуру, методи.
У першому розділі зосереджується увага на загальнотеоретичних питаннях, що розкривають забезпеченість ресурсами (природними і трудовими), умовами формування, структурою і розміщенням металургійного комплексу.
У другому розділі дати оцінку функціонуванню чорної і кольорової металургії, розміщення металургійного комплексу.
У третьому розділі розкриваються проблеми розвитку і вирішення перспективи розвитку металургійного комплексу.
Висновки заключна частина. Коротка інформація з усього.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Металургійний комплекс України”“

eight + nineteen =