.

Малий бізнес – фінансові аспекти діяльності

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст

Вступ 3
Розділ І. Місце та значення малого бізнесу 5
1.1 Місце малого бізнесу 5
1.2 Суть та функції малого бізнесу 6
1.3 Значення малого бізнесу 9
Розділ ІІ Теоретичні основи дослідження фінансування малих підприємств 11
2.1 Фінансові ресурси малого підприємництва: структура та джерела формування 11
2.2 Форми фінансування підприємств 14
Розділ ІІІ. Становлення і розвиток малого підприємництва в перехідній економіці України 19
Висновки 28
Список використаних джерел та літератури 31

Вступ

Сектор малого бізнесу є найбільш мобільним на ринку, може щонайшвидше пристосуватися до кризових умов, а відтак і щонайшвидше їх подолати. Під час закриття численних нерентабельних підприємств малий бізнес здатний протидіяти високому росту безробіття. Та до сьогодні ще не вдалося закласти міцну основу функціонування малого підприємства за роки реформування.
Мале підприємництво як самостійний і незамінний елемент ринкової економіки істотно впливає на структурну перебудову в економіці країни, робить вагомий внесок у збільшення загальних обсягів виробництва, роздрібного товарообороту, сприяє економії та раціональному використанню всіх ресурсів, створює сприятливе середовище для розвитку конкуренції та усунення монополізму в здійсненні підприємницької діяльності, забезпечує сильнодіючі стимули до інноваційних процесів та високоефективної праці.
І хоча малі підприємства володіють перевагами в подоланні економічної кризи, вони в більшій мірі, ніж інші підприємницькі структури, піддаються впливу ринкового середовища. Існує ряд перешкод, що заважають розвитку малого підприємництва. Серед них недосконала законодавча база, низький рівень економічної освіти підприємців, соціальна незахищеність працівників підприємств малого бізнесу, ускладнена процедура реєстрації малих підприємств. Але найбільш гострою проблемою на сьогодні є відсутність реальних та дієвих форм фінансування малого бізнесу. Саме тому досить актуальним є дослідження фінансових аспектів діяльності малого бізнесу.
Проблему функціонування малого бізнесу в Україні досліджували такі вчені, як Варналій З.С., Гетьманенко Ю., Донець Л. І., Кондратюк Т., Кузьменко В., Кулик О. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є особливості малого бізнесу в Україні.
Предметом дослідження є особливості фінансування діяльності малого підприємства.
Мета дослідження полягає в характеристиці фінансових аспектів діяльності малого бізнесу в Україні. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
• визначити сутність малого бізнесу;
• дати характеристику джерел формування фінансових ресурсів підприємств малого бізнесу;
• визначити форми фінансування малих підприємств;
• здійснити аналіз використання фінансових ресурсів малого підприємства;
З метою одержання найбільш повних результатів застосовувалися такі методи, як аналітичний, монографічний, статистичний та порівняльно-економічний.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Малий бізнес – фінансові аспекти діяльності”“

16 − five =