.

Лексико-стилістичні особливості роману Ернеста Хемінгуея Прощавай, зброє

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст

Вступ………………………………………………………….……………3 – 4
Розділ1.Текстові особливості художніх творів……………………….…5– 8
1.1.Лексичні особливості художніх текстів………………………..……8 – 12
1.2.Стилістичні особливості художніх текстів…………………….…12 – 18
Розділ 2. Лексико-стилістичні особливості роману Ернеста Хемінгуея “Прощавай, зброє” ………………………… …………………………………………19
2.1. Емоційна концептосфера автора…… ………………………………………..19 –25
2.2 Стилістичні засоби вираження концепту КОХАННЯ у творі Е. Хемінгуея…………………………………………………….….………25 –30
2.3. Лексичні засоби вираження концепту КОХАННЯ в романі Е. Хемінгуея “Прощавай, зброє”………………………………………………………..30–35 Висновки…………………………………………………………………35 –37
Список використаної літератури………..…………..…………………37 – 40

Вступ

Мова художньої літератури функціонує як засіб творення естетичної реальності, виявляє творчі можливості кожного автора. “Мова об’єктивує те, як був побачений і осмислений світ людським розумом, яким чином він був категоризований свідомістю” [12, 38].
Мовні засоби художнього твору детерміновані належністю автора до певного культурного середовища, етнічної, соціальної групи. У художньому тексті поєднуються інтегрована структура національної мови та особливості концептосфери письменника. Концептосфера кожного письменника різна, що залежить від сприйняття ним навколишньої дійсності, його пізнавальної діяльності.
Мовознавців та лінгвістів давно хвилювали питання когнітивного аналізу концептосфери автора художнього твору. Відомі у цій сфері праці С. Л. Фесенко, К. Я. Кусько, О. С. Кубрякової, M. Lampert. Зокрема, С. Л. Фесенко та К. Я Лотоцька працювали над аналізом емоційних концептів.
Недостатнє вивчення емоційних концептів у науковій літературі зумовлює актуальність нашого дослідження. Робота буде спрямована на дослідження ще не вивченого концепту КОХАННЯ. Дослідження сприятиме поглибленню знань про особливості функціонування вербалізованих концептів у художньому тексті.
Об’єктом дослідження є вербалізовані засоби вираження концепту КОХАННЯ в англомовній художній прозі.
Предметом дослідження є концептуальний аспект лексичних одиниць вираження даного концепту у романі американського письменника Ернеста Хемінгуея “A Farewell to Arms”.
Мета дослідження полягає у висвітленні лексико – стилістичних особливостей роману Е. Хемінгуея “A Farewell to Arms”. Мета передбачає такі завдання:
1) визначити лексико – стилістичні особливості роману Е. Хемінгуея;
2) прослідкувати особливості реалізації концепту “кохання” у романі Е. Хемінгуея “A Farewell to Arms”.
Під час дослідження застосовуватимуться методи:
1) синтезу опрацьованого лінгвістичного матеріалу;
2) аналізу художніх творів;
3) контекстно-інтерпретаційного аналізу.
Практичне значення роботи полягає в поглибленні знань щодо мовних засобів вираження концепту КОХАННЯ в англійській мові.
Структура даного дослідження складається зі вступу, де обумовлені актуальність дослідження, поставлені мета та завдання, визначені об’єкт та предмет дослідження, двох розділів, які присвячені теоретичним та практичним завданням, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Лексико-стилістичні особливості роману Ернеста Хемінгуея Прощавай, зброє”“

3 + fourteen =