.

Лексико-семантичне поле пейзажу в творі Дж. Р.Р. Толкієна Володар перснів

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1 СЕМАНТИКА ЯК НАУКА ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ…………………………………………………5
1.1 Семантика як розділ мовознавчої науки…………………………………………………..5
1.2 Лексико-семантичне поле як структурний компонент та методи його дослідження…………………………………………………………………………………………………7
РОЗДІЛ 2 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ У ТВОРАХ АНГЛІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ………………………………………………………………………………………13
2.1 Лексико-семантичні та структурні особливості дискурсу «Природа» у творах англійських письменників 18 – 20 століття…………………………………………………. 13
РОЗДІЛ 3 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ПЕЙЗАЖ” У ТВОРІ ТОЛКІНА «ВОЛОДАР ПЕРСНІВ»……………………………………………………………………24
3.1 Концептуальні проблеми перекладу творів Джона Толкіна………………24
3.2 Лексико-семантичне поле « пейзаж» у творі «Володар кілець» Дж. Толкіна,…………………………………………………………………………………………….34
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………………… 45
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………….. 47

ВСТУП

Одним з загадкових явищ людського суспільства є мова. Спілкуючись щодня із різними людьми, ми не усвідомлюємо складних і досить суперечливих явищ та процесів, які стали причинами виникнення та укорінення в мові певних елементів і, природно, призвели до можливості або неможливості мовних змін.
У світлі когнітивно-зорієнтованих лінгвістичних пошуків предметом особливої уваги виступає дослідження та моделювання мовної картини світу, окремих її фрагментів (А.Д.Бєлова, Ю.М.Караулов, Г.В.Колшанський, Ю.С.Степанов). Особливу цікавість викликає вивчення тих її номінативних царин, які фіксують результати пізнання феноменів емоційного буття особи (А.Вежбицька, З.Є.Фоміна, В.І.Шаховський). Значна зацікавленість у дослідженні номінацій емоцій зумовлена їхньою психофізіологічною та соціокультурною значущістю, а також складною для категоризації та мовного відображення абстрактною природою (Ф.Унгерер). Лінгвокогнітивний підхід до аналізу позначень емоцій дозволяє наблизитись до розуміння сутності та способів іменування емоційних концептів. У нашій роботі ми розглядаємо концепт пейзажу та його семантичне поле.
Лексико-семантичне поле пейзажу є дуже актуальною темою дослідження в сучасній лінгвістиці, адже розкриття цієї теми може бути досить важливим при перекладі різноманітних творів англійською мовою.
Об’єктом дослідження курсової роботи є лексико-семантичне поле пейзажу в англійській мові.
Предметом дослідження є семантичне поле слів, які позначають пейзаж, на основі твору Дж. Р. Р. Толкіна «Володар кілець».
Мета дослідження полягає у створенні якомога повнішого опису семантичного поля пейзажу в англійській мові, на основі вибраного твору.
Реалізація поставленої мети передбачає виконання наступних завдань:
1. З’ясувати поняття „лексико-семантичне поле” та визначити його характерні особливості.
2. Описати лексико-семантичне поле “пейзажу” в англійській мові.
3. Побудувати список слів, які позначають пейзаж в англійській мові.
4. Вирахувати показники насиченості слів, які позначають пейзаж у творі Дж. Р. Р. Толкіна «Володар кілець».
У роботі використані такі методи дослідження:
• Індукція
• Дедукція
• Метод суцільної вибірки
• Статистичний аналіз
• Контекстуальний аналіз
Практичне значення даного дослідження полягає в тому, що одержані результати можуть бути використані при перекладі текстів з англійської мови на українську і в зворотному напрямку, а також послужити основою для створення перекладних словників для даних мов.
Структура курсової роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. Другий розділ складається з двох підрозділів. Список використаної літератури налічує 41 джерело.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Лексико-семантичне поле пейзажу в творі Дж. Р.Р. Толкієна Володар перснів”“

three − 1 =