.

Кредитні послуги комерційного банку для фізичних осіб

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Теоретичні аспекти банківського споживчого кредитування……6
1.1. Сутність і принципи споживчого кредитування…………………….6
1.2. Види споживчих кредитів……………………………………………………..9
1.3. Кредитні ризики та їх попередження……………………………………13
Розділ 2. Оцінка споживчого кредитування
у ЗАТ КБ „Приватбанк”……………………………………………………………………….25
2.1. Політика банку щодо надання споживчих кредитів..………….25
2.2. Динаміка росту споживчого кредитування та його
місце у доходах банку31
2.3. Оцінка економічної ефективності споживчого
кредитування банку.38
Розділ 3. Шляхи удосконалення споживчого
кредитування у „Приватбанку”…..51
3.1. Поліпшення якості кредитного портфеля банку…..………………51
3.2. Розширення використання кредитних карток
як шляху зростання кредитного портфелю банку..………61
Висновки…………………………………………………………………………………………….66
Список використаних джерел
Додатки

ВСТУП

На сьогоднішньому етапі одну з найважливіших ролей у стимулюванні відтворювальних процесів в економіці відіграє споживчий банківський кредит як додаткове джерело забезпечення грошовими ресурсами населення у задоволенні його споживчих потреб. Зважаючи на те, що кризові явища в економічній системі практично підірвали фінансову стійкість більшості вітчизняних підприємств, внаслідок чого останні неспроможні забезпечити високий рівень оплати праці, в останні роки популярність споживчих кредитів серед населення України постійно і стрімко зростає, забезпечуючи тим самим активний розвиток ринку банківського споживчого кредитування. Таким чином питання ґрунтовного дослідження проблем і перспектив розвитку операцій з надання споживчих кредитів вітчизняними банками стає все більш актуальним.
Аналізом стану вітчизняного ринку надання споживчих кредитів займалась ціла низка науковців та практиків.
Так, Васюренко О.В. зупиняється на дослідженні теоретичних аспектів кредитних операцій, аналізі їх видів та принципів кредитування; аналітики Наталія Задерей та Дмитро Гонгальський зосереджують увагу на державному регулюванні кредитних послуг банків, зокрема аналізі нормативних актів Національного банку України та їх впливу на ситуацію на ринку банківського кредитування, Павлюк С.М., Садеков А.А. та Лісова Н.О. у власних наукових роботах досліджують проблему управління кредитними ризиками, вказуючи на різні методи здійснення такої діяльності.
Дослідженням ринку споживчого кредитування України та проблем його розвитку присвячені статті Кульпінова В., Цвагуляк О., Клименка Б., Паламарчук В.О., Семененко Т.О.
Що ж до дослідження ефективності та динаміки кредитних операцій загалом (головним чином, кредитів для юридичних осіб), то тут варто відзначити наукові роботи Падалки О.А., Єрмоленко Г.Г., Коршикова Т.В. та Онікієнка С., які показують різні методи можливої оцінки кредитних операцій. Романенко А.Ф., Олексієнко С.М., Духовний А., Гонгальський Д. у власних дослідженнях зосереджують увагу на розвитку новітніх банківських технологій в споживчому кредитуванні.
Проте до цього часу залишається недостатньо дослідженим питання аналізу ефективності операцій саме споживчого кредитування ЗАТ КБ „Приватбанк”, оптимізації кредитного портфеля банку, перспектив застосування кредитних карток як альтернативного шляху збільшення кредитного портфеля за споживчими кредитами поряд з удосконаленням існуючих видів споживчого кредитування, а тому метою даного дослідження є розробка пропозицій щодо удосконалення розвитку споживчого кредитування в ЗАТ КБ „Приватбанк” на основі вивчення теоретичних аспектів надання таких кредитів та аналізу кредитної політики банку.
Для досягнення поставленої мети нами було виділено наступні завдання:
– дослідження теоретичних засад банківського споживчого кредитування (поняття, принципи, види);
– аналіз сутності кредитних ризиків та методів їх подолання;
– дослідження основних напрямків політики „Приватбанку” у сфері надання споживчих кредитів;
– аналіз місця операцій із споживчого кредитування населення у структурі активних операцій та доходів банку;
– оцінка динаміки зростання портфеля споживчих кредитів та ефективності споживчого кредитування „Приватбанку”;
– визначення шляхів покращення якості кредитного портфеля банку;
– обґрунтування впливу застосування кредитних карток „Приватбанком” для зростання кредитного портфеля.
Об’єктом дослідження даної роботи є ЗАТ КБ „Приватбанк”, а предметом – споживче кредитування банку.
При вирішенні поставлених завдань нами було використано наступні методи дослідження:
– метод індукції при теоретичному аналізі сутності операції з надання споживчого кредиту;
– статистичний метод при дослідженні місця операцій із споживчого кредитування у загальній структурі активних операцій та доходів „Приватбанку”, а також динаміки розвитку споживчого кредитування у ЗАТ КБ „Приватбанк”;
– метод економічного моделювання (метод знаходження чистої дисконтованої вартості за різними кредитними проектами) при аналізі ефективності споживчого кредитування у „Приватбанку”.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Кредитні послуги комерційного банку для фізичних осіб”“

four × four =