.

Координація та субординація в державному управлінні

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст
Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
1.1 Поняття державного управління
1.2 Здійснення державного управління в Україні
РОЗДІЛ 2 КООРДИНАЦІЯ ТА СУБОРДИНАЦІЯ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
2.1 Верховна Рада України в системі органів державної влади
2.2 Президент України в системі органів державної влади
2.3 Кабінет Міністрів України, його місце та повноваження в системі виконавчої влади
2.4 Система, порядок формування і основи діяльності центральних органів виконавчої влади
2.5 Система і основи правового статусу місцевих державних адміністрацій 26
Висновки 28
Список використаних джерел та літератури 30

Вступ

Саме у цьому і полягає актуальність нашої роботи.
Проблему
досліджували такі вчені, як . Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є
Предметом дослідження є
Мета дослідження полягає в. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати;
2. Визначити;
3. Проаналізувати;
4. Дати характеристику;
5. Коротко охарактеризувати;
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Емпіричний: бесіда, спостереження, анкетування для практичної частини роботи.
3. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
4. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
5. Метод ретроспективного аналізу: для порівняння нормативно-правових актів у різні роки.

Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про
Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатку.
У вступі дається визначення теми, розкриваються актуальність, об’єкт, ставляться мета та завдання роботи.
У першому розділі розглядаються функціональні особливості публіцистичного стилю США.
У другому розділі аналізуються лексико-стилістичні особливості мови публіцистичних текстів США.
У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження.
У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких було здійснене дослідження.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Координація та субординація в державному управлінні”“

12 + fifteen =