.

Кодифікація права України в Гетьманщині

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст
Вступ
Розділ 1. Джерела права в Україні періоду Гетьманщини.
Розділ 2. Кодифікаційні роботи в Україні у ХVІІІ ст.
Розділ 3. Правове регулювання за збірником «Права, за якими судиться малоросійський народ»:
3.1. Цивільно-правові норми;
3.2. Закріплення злочинів і покарань;
3.3. Правове регулювання судочинства.
Висновки
Список використаних джерел та літератури

Вступ
Актуальність дослідження. Правова система України пройшла довгий процес розвитку. Її початок слід рахувати з додержавних часів. На той час суспільне життя регулювалося за допомогою звичаїв, що набули визначеної впорядкованої структури. Пізніше вони стали основою «Правди Ярослава» та Литовських Статутів. Дані нормативно-правові акти діяли протягом багатьох століть.
В ХVІІ – ХVІІІ ст.ст. суспільно-політичне життя України зазнало змін. З’явилася нова верства – козацтво. Виникають нові суспільні відносини, які не регулюються вищезазначеними правовими актами. Тож склалася ситуація, коли необхідно було провести кодифікацію нормативного матеріалу.
Кодифікація дуже активно проводиться з першої чверті ХVІІІ ст. Проте не всі збірники законів вступили в силу. Це в першу чергу було пов’язано з відсутністю самостійної Української держави.
Незважаючи на це, розгляд тогочасних кодексів допомагає з’ясувати процес розвитку правової системи України в цілому та окремих галузей права. Лише їх аналіз надасть можливість в повній мірі оволодіти юридичними знаннями. Тому нами обрано тему дослідження – «Кодифікація права України в Гетьманщині.
Метою даної роботи є дослідження особливостей створення кодифікаційних збірників законів за часів Гетьманщини та вивчення основних правових інститутів, закріплених в них.
Для досягнення мети були поставлені та вирішені наступні завдання:
– дослідити джерела права, що регулювали суспільні відносини в Гетьманській Україні;
– вивчити процес створення збірників законодавства в Україні ХVІІІ ст.;
– встановити перебіг процесу створення Зводу законів, що дістав назву «Права, за якими судиться український народ»;
– проаналізувати правові норми «Прав, за якими судиться малоросійський народ», що стосуються окремих галузей права, а саме: державного, цивільного, кримінального та процесуального;
Об’єктом дослідження є процес кодифікації правових норм в Гетьманській Україні.
Предметом роботи виступають збірники законодавства України в період Гетьманщини, що регулювали суспільні відносини того часу, а також відома практика їх застосування.
В ході дослідження були використані наступні методи наукового пізнання, а саме: діалектичний, структурно-функціональний, формально-догматичний методи та метод порівняльно-правового дослідження.
Джерела. В процесі роботи був проаналізований збірник законів ХVІІІ ст., що дістав назву «Права, за якими судиться малоросійський народ».
Крім того, багато науковців приділяли увагу кодифікації прав в вказаний період. Джерела права ХVІІІ ст. досліджували в працях наступних вчених: Рогожин А.І., Кульчицький В.С. Спроби кодифікації нормативно-правового матеріалу Гетьманщини аналізуються Гуржієм О., Яворницьким Д., Гончаренком В.Г.
Структура даної роботи має наступний вигляд: вступ, три розділи, висновки та список використаних джерел та літератури. Перший розділ присвячено аналізу джерел права, що були притамані гетьманській Україні. Спроби кодифікації та нормативний матеріал створених збірників законів вивчається в другому розділі. В третьому розділі розглядаються «Права, за якими судиться малоросійський народ», як визначна пам’ятка української правової думки.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Кодифікація права України в Гетьманщині”“

2 × 1 =