.

Інвестиційна діяльність комерційного банку

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності комерційного банку……..5
1.1. Сутність та класифікація інвестицій…………………………………………..5
1.2. Суть та значення інвестиційної діяльності комерційного банку…………..13
1.3. Ризики в інвестиційній діяльності банків…………………………………….25
Розділ 2. Фінансові аспекти інвестиційної діяльності комерційного банку (на прикладі АКБ «МТ – Банк»)…………………………………………………………35
2.1. Аналіз динаміки та тенденцій інвестиційної діяльності комерційного
банку…………………………………………………………………………………..35
2.2. Джерела формування інвестиційних ресурсів комерційного банку……….40
2.3. Ефективність інвестиційної діяльності банку………….…………………….44
Розділ 3. Шляхи удосконалення організації інвестиційної діяльності комерційного банку…………………………………………………………………..52
3.1. Напрямки розвитку інвестиційної діяльності комерційного банку………..52
3.2. Стимулювання інвестиційної діяльності…………………………………….59
3.3. Державне регулювання інвестиційної діяльності банку……………………66
Висновки………………………………………………………………………………76
Список використаних джерел……………………………………………………….80
Додатки

ВСТУП
У національній економіці банківська система відіграє провідну роль, тому що контролює її основні грошові потоки. При відповідній грошовій та інвестиційній політиці і необхідному правовому, нормативному та інформаційному забезпеченні ці грошові потоки можна спрямувати в інвестиційне русло для прискорення розбудови ринкових відносин. Із зменшенням обсягів бюджетного фінансування економіки України зростає роль банківських інвестицій у забезпеченні глибоких структурних перетворень, а банківської системи – у забезпеченні великомасштабних інвестицій у виробничу сферу.
В рамках виходу вітчизняної економіки з кризи та переходу до стадії економічного зростання великого значення набуває інвестиційна діяльність. Інвестиції потрібні підприємствам і організаціям для переходу до нормальної господарської діяльності, для переозброєння виробництва, підвищення якості продукції. Особливого значення ці процеси набувають на макроекономічному рівні, де держава повинна регулювати створення в країні сприятливого інвестиційного клімату, формування і розвиток фондового ринку, сприяти спрямуванню інвестицій у пріоритетні виробництва тощо. Тому дослідження теоретичних і практичних проблем державного регулювання активізації в Україні інвестиційної діяльності є своєчасною і важливою проблемою сьогодення.
В умовах сучасного економічного розвитку України банківське інвестування набуває дедалі більшого значення, оскільки, відповідно до державної Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки, головним чинником фінансового забезпечення інвестиційного процесу в Україні має стати банківське кредитування. Закономірно, що потреба в банківських інвестиційних операціях і послугах з кожним роком зростає. Між тим динамічність розвитку банківського сектора і конкурентне середовище вимагають від банків диверсифікації розміщення їх ресурсної бази та пошуку нових джерел доходів, а інвестиційні операції відіграють важливу роль в системі важелів управління сучасним банком. В цьому і полягає актуальність дослідження.
Мета дослідження полягає у визначенні сутності та значення інвестиційної діяльності комерційного банку і розробці пропозицій щодо її покращення.
Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання:
– визначити сутність та класифікацію інвестицій;
– виявити суть та значення інвестиційної діяльності комерційного банку;
– охарактеризувати ризики в інвестиційній діяльності банку;
– здійснити аналіз динаміки та тенденцій інвестиційної діяльності комерційного банку;
– виявити джерела формування інвестиційних ресурсів комерційного банку;
– дослідити державне регулювання інвестиційної діяльності комерційного банку;
– визначити напрямки розвитку інвестиційної діяльності комерційного банку;
– розкрити стимулювання інвестиційної діяльності.
Об’єктом дослідження є акціонерний комерційний банк «МТ – Банк», а предметом – інвестиційна діяльність комерційного банку.
В роботі використовувались наступні методи:
– статистичний;
– аналітичний;
– математичний;
– графічний.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Інвестиційна діяльність комерційного банку”“

nineteen − twelve =