.

Інститути ринкової економіки та їхній розвиток в Україні

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ПЛАН

Вступ……………………………………………………………………… 2

Розділ I. Інститути ринкової економіки як економічна категорія……. 4

1.1. Характеристика ринкової інфраструктури: склад і функції…….. 4
1.2. Ринкова інфраструктура в контексті інституціоналізму………… 8
1.3. Класифікації ринкових інститутів………………………………… 13

Розділ II. Розвиток інститутів ринкової економіки в Україні………… 17

2.1. Формування ринкових інститутів…………………………………. 17
2.2. Становище ринкової інфраструктури та її інститутів…………… 19

Висновок………………………………………………………………….. 24

Список використаних джерел……………………………………………. 26

Вступ
Ринкова економіка — це система прав і обов’язків. Без дійових правових механізмів, економічної відповідальності за прийняті рішення і зобов’язання вона не зможе функціонувати. Ринок — одне з визначних досягнень людської цивілізації. Він пройшов випробування часом і довів велику життєву силу. Це підтверджено світовим досвідом і зафіксовано сучасною наукою. Маємо підстави стверджувати, що сучасна історія не знає жодного прикладу високорозвиненої, гнучкої економіки, яка могла б функціонувати без ринку.
Правильне та ефективне функціонування ринкової економіки обов’язково повинно відбуватися на засадах вільної економічної, господарської, підприємницької діяльності особистості, соціальної групи; ринкового ціноутворення (ціна на ринку формується в результаті торгу продавця і покупця, взаємодії попиту і пропозиції); договірних відносин; конкуренції; державного регулювання ринку та ринкових відносин (у якості інструментів регулювання ринку виступають державні програми, податкова система, фінансово-кредитна і банківська система); відкритості економіки (господарські організації і підприємці мають право здійснювати зовнішньоекономічні операції при виконанні певних умов та обмежень); забезпечення соціального захисту населення.
Проте необхідною і важливою умовою при переході до ринкових відносин є створення у нашій державі інститутів ринкової економіки – надійних, орієнтованих на правові норми, включаючи договірне право, банківську систему з незалежним Центральним банком і новими комерційними банками, податкову систему, створення системи соціального захисту.
Таким чином, основна мета даної курсової роботи полягає у вивченні особливостей функціонування ринкової інфраструктури та її невід’ємного складового елементу – ринкових інститутів – у країнах перехідної економіки, зокрема в Україні.
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:
• розглянути механізм функціонування ринкової інфраструктури як підсистеми ринкової економічної системи і дослідити стан її розвитку в Україні;
• проаналізувати основні напрями розвитку ринкової економіки з позицій інституціоналізму;
• вивчити особливості організаційно-економічних аспектів діяльності інститутів ринкової економіки взагалі і, зокрема, в Україні;
• розглянути переваги та недоліки у динаміці розвитку інституційної складової ринкової інфраструктури в Україні.
Предметом курсової роботи є система економічних відносин щодо формування інститутів ринкової економіки як головного елемента ринкової інфраструктури.
У якості об’єкта курсового дослідження виступає ринкова інфраструктура та її інститути.
У процесі написання роботи використовувалися метод аналізу (дослідження інфраструктури ринку шляхом розподілу її на окремі складові частини та розгляд кожного її елемента окремо з вивченням їхніх особливостей і властивостей ) та індукції (дослідження об’єкта курсової роботи від особистих, окремих фактів до загальних висновків).

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Інститути ринкової економіки та їхній розвиток в Україні”“

10 + three =