.

Грошова система в Україні

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1
Теоретичні аспекти дослідження грошової системи……………………………………5
1.1. Сутність грошової системи…………………………………………………………..5
1.2. Елементи грошової системи………………………………………………………..10
1.3. Види грошових систем та їх еволюція…………………………………………….21
РОЗДІЛ 2
Оцінка грошової системи в Україні……………………………………………………32
2.1. Етапи становлення грошової системи в Україні………………………………….32
2.2. Роль НБУ в регулюванні грошово-кредитних відносин в Україні………………38
2.3. Особливості формування валютної системи України…………………………….46
РОЗДІЛ 3
Шляхи підвищення ефективності функціонування грошової системи України…….59
3.1. Покращення грошово-кредитної політики НБУ…………………………………..59
3.2. Стабілізація національної грошової одиниці………………………………………68
3.3. Удосконалення валютної системи України……………………………………….75
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………….80
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
ВСТУП

З проголошенням політичної і економічної незалежності України встало питання про створення національної грошової системи. Справа в тому, що грошова система, яка функціонувала в Україні на той час, виражала економічні відносини колишньої радянської політичної і господарської системи.
Не можна було здійснювати ні політичні, ні економічні перетворення, забезпечити національний політичний і господарський суверенітет без формування і розвитку національної грошової, фінансової і кредитної системи.
Економіка, складовими частинами якої є трудовий, науковий і техніко-виробничий та природно-ресурсний потенціал, формується як єдиний господарський механізм здебільшого грошовою системою.
Без постійного фінансового живлення складових частин економічної системи наступає їх недієздатність з відповідними негативними наслідками. Тому грошова система виступає чинником інтеграції всіх чинників економічної системи їх високоефективного функціонування і акумулятором грошових ресурсів для здійснення повторного циклу виробництва на цьому ж або вищому рівні. Для здійснення своїх функцій інтегрування економічної системи грошова система повинна задовольняти інтереси всіх суб’єктів виробництва, підтримуючи на належному рівні дієздатності всі свої структурні і динамічні параметри. Основною метою грошової системи є досягнення загального рівня виробництва , що характеризується повною зайнятістю і відсутністю інфляції.
На сучасному етапі економічного розвитку, в умовах трансформації національної економіки, серед проблем, пов’язаних з виходом України з кризового стану, важливе місце посідає завдання формування ефективної грошової системи. Тому тема даної роботи є актуальною.
Метою нашого дослідження є розробка пропозицій щодо підвищення ефективності функціонування грошової системи України.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:
– вивчити сутність та механізм функціонування грошової системи;
– вивчити закономірності еволюції грошових систем;
– вивчити процес формування грошової системи в Україні;
– визначити роль НБУ в регулюванні грошово-кредитних відносин в Україні;
– проаналізувати процес формування валютної системи України;
– розробити напрямки стабілізації грошової системи України;
– виявити недоліки грошово-кредитної політики НБУ та валютної системи України і дати рекомендації щодо їх удосконалення.
Об’єктом дослідження є грошова система України.
Предметом виступає дослідження є сукупність чинників та взаємо зв’язків між елементами грошової системи, що забезпечують їх взаємодію та розвиток.
Під час дослідження використовувались наступні методи дослідження:
• монографічний метод;
• аналітичний метод;
• статистичний метод;
• метод узагальнення;
• порівняльний метод.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Грошова система в Україні”“

1 + thirteen =