.

Функції стилістичних та синтаксичних прийомів у художніх текстах. Повтори на прикладі The tale of 2 cities by Dickens

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст

Вступ 3
Розділ 1. Стилістико-синтаксичний аналіз художніх текстів 5
1.1. Стилістичний аналіз художніх творів 5
1.2. Аналіз текстових категорій 8
1.3. Функції стилістичних та синтаксичних прийомів у художніх
текстах 10
Розділ ІІ Синтактичний прийом повтору на прикладі роману Чарльза
Діккенса „The tale of two cities”. 14
Висновки 22
Список використаних джерел 25

Вступ

Загальною стратегією сучасної лінгвістики тексту є перехід від вивчення текстової інтегрованої структури до аналізу тексту як комунікативної системи, детермінованої такими її складовими, як особистість автора, у сукупності його психологічних, ментальних, соціокультурних, етнічних властивостей, адресат та його рівень сприймання. Саме у тексті інтегруються у найвищому прояві системна структурність мови, інтенційно зумовлені ознаки автора, його концептуальна сфера, що втілюється у його стратегії щодо адресата. Стратегія характеризується вживанням не лише стилістичних засобів, а й ретельним відбором синтаксичних фігур та прийомів. Саме тому актуальність нашої роботи полягає в окресленні функцій стилістичних та синтаксичних прийомів у художніх текстах.
Проблему синтактико-стилістичних особливостей художніх текстів досліджували такі вчені-лінгвісти, як І. В. Арнольд, В. В. Виноградов, О. И. Воробйова, О. П. Воробйова, Г. В. Колшанський, М. П. Кочерган, О. М. Мороховський, О. І. Новиков, О. О. Селіванова. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є стилістичні та синтаксичні прийоми у художніх тестах.
Предметом дослідження є роман Чарльза Діккенса “The tale of two cities”.
Мета дослідження полягає в окресленні функцій стилістичних та синтаксичних прийомів у художніх текстах та характеристиці прийому повтору на прикладі роману Чарльза Діккенса „The tale of 2 cities”. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати художній текст як комунікативну систему, детермінованої різними її складовими;
2. Визначити стилістико-синтаксичні особливості художніх текстів;
3. Дати характеристику поняття „повтор”;
4. Коротко охарактеризувати різні види лексичних повторів на прикладі роману Чарльза Діккенса „The tale of 2 cities”.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Синтез та узагальнення матеріалу;
2. Метод синтактико-стилістичного аналізу.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про функції стилістичних та синтаксичних прийомів у художніх текстах та характеристиці прийому „повтор” на прикладі роману Чарльза Діккенса „The tale of two cities”.
Характер проблеми і поставлені завдання передбачають структуру роботи, яка складається зі вступу, де обґрунтовані актуальність проблеми, поставлені мета і завдання роботи, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти проблеми, а другий присвячений питанню прийому „повтор” на прикладі роману Чарльза Діккенса „The tale of two cities”. У висновках підводяться підсумки і результати дослідження.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Функції стилістичних та синтаксичних прийомів у художніх текстах. Повтори на прикладі The tale of 2 cities by Dickens”“

sixteen − three =