.

Функціонально-семантичний аналіз фразеологізмів англійської мови із компонентом money та назвами грошових одиниць

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ I. Фразеологізми, їх основні властивості та особливості перекладу
1.1. Поняття та проблеми фразеології………………………………………………6
1.2 Класифікація фразеологізмів………………………………………………….10
1.3 Мовне функціонування фразеологічних виразів…………………………….14
1.4 Особливості перекладу фразеологізмів………………………………………16
Розділ II. Функціонально-семантичний аналіз фразеологічних одиниць англійської мови з компонентами-назвами грошей
2.1 Аналіз фразеологічних зворотів британського варіанту англійської мови з компонентами pound (фунт), pence (пенс), penny (пенні) та shilling (шилінг)………………………………………………………………………………………..….20
2.2 Аналіз фразеологізмів американського походження з компонентами dollar (долар) та cent (цент)……………………………………………………………29
2.3 Аналіз фразеологічних одиниць із компонентом-загальною назвою money………………………………………………………………………………………..……….32
Висновки…………………………………………………………………………….43
Література……………………………………………………………………………46

Вступ
Невід’ємною частиною будь-якої мови, її важливим експресивним засобом є фразеологізми. В англійській мові, так як і в інших мовах індоєвропейської сім’ї, фразеологія є одним із найважливіших джерел вивчення словесних і естетичних цінностей, засобом збереження здобутків культури, звичаїв народу. Поряд із експресивним забарвленням фразеологічні одиниці виражають певне лексичне значення і в багатьох випадках лише за допомогою фразеологізмів можна назвати якусь ситуацію, дію, явище дійсності, предмет і т.д.
Фразеологія привертає до себе дедалі більшу увагу дослідників-мовознавців і на даний час існує ряд робіт, присвячених дослідженню. Так, основними можна вважати доробки В.В.Виноградова і А.В.Куніна, які визначили основні поняття та об’єм фразеології а також шляхи утворення фразеологічних одиниць, їх морфологічні особливості; І.І.Амосової, яка зробила значний внесок до питання класифікації фразеологізмів; Г.А.Казакової, яка детально висвітлила проблеми їх перекладу. Проте семантика і функціонування фразеологічних одиниць, а також способи їх перекладу не є достатньо дослідженими, саме тому ця проблема і стала предметом нашого дослідження.
Актуальність цієї роботи полягає у тому, що з одного боку, знання фразеології розширює словниковий запас людини, удосконалює мовну компетенцію, а з іншого – ця проблема не є достатньо вивченою у лексикології.
Об’єктом нашого дослідження є фразеологічні одиниці із компонентами – назвами грошових одиниць, які зафіксовані в “Англо-українському фразеологічному словнику”, автором якого є Я.А.Баранцев,”Англо-русском фразеологическом словаре” А.В.Куніна, оксфордських виданнях “Oxford Advanced Learner’s Dictionary” та “Phrasal verbs and idioms”, та словнику В.Х.Коллінза „A Third Book of English Idioms”.
Предмет дослідження – семантична структура фразеологізмів із назвами грошових одиниць та словом money, а також їх функціонування і особливості перекладу.
Мета курсової роботи – проаналізувати семантику, особливості вживання та перекладу стійких словосполучень із назвами грошових одиниць та компонентом „money”, охоплених вищезгаданими словниками. Мета зумовлює такі завдання роботи:
– визначення теоретичної бази семантичної структури фразеологічних одиниць та їх функціонування в мові;
– відбір фразеологічних одиниць, охоплених вищезгаданими виданнями, із компонентами – назвами грошових одиниць;
– дослідження семантичної структури та особливостей вживання відібраних фразеологізмів;
– вивчення особливостей перекладу стійких словосполучень із компонентом „money” та назвами грошових одиниць.
В рамках дослідження ми користувались методами логічного опису а також компонентного та структурного аналізу.
Хоча англійські фразеологічні одиниці є об’єктом багатьох досліджень у галузі сучасної лінгвістики, інтерес сучасних мовознавців до вивчення цього явища все більше зростає. Семантична структура та способи передачі англійських фразеологізмів з компонентами-назвами грошових одиниць на українську мову є й досі невивченою, через що потребує подальших фундаментальних досліджень. У цьому й полягає наукова новизна нашої роботи.
Результати дослідження можуть бути використані студентами факультету іноземних мов при вивчені практики англійської мови, прикладної лінгвістики та лексикології; знання семантики фразеологічних одиниць, особливостей їх функціонування у тексті і перекладу полегшує читання творів різних стилів і жанрів. Це надає практичної цінності проведеній роботі.
Структура роботи підпорядкована меті і завданням дослідження і передбачає вступ, в якому обґрунтовується актуальність проблеми, формулюється мета, об’єкт і предмет дослідження; основну частину, що складається з двох розділів (у першому розділі дається теоретичне обґрунтування проблеми, а у другому вміщено опис практичного дослідження); висновки, в яких інтерпретуються результати дослідження а також список використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Функціонально-семантичний аналіз фразеологізмів англійської мови із компонентом money та назвами грошових одиниць”“

16 − one =