.

Формування рекламної стратегії

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Product Description

ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1. Рекламна діяльність підприємства: основні поняття, характеристики та особливості 5
1.2. Рекламна стратегія у системі стратегічного планування на підприємстві 11
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕКЛАМНОЇ СТРАТЕГІЇ 16
2.1. Процес розробки рекламної стратегії 16
2.2. Особливості рекламної кампанії як складової рекламної стратегії 19
РОЗДІЛ 3 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ (НА ПРИКЛАДІ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ПИВА «ЛЬВІВСЬКЕ 1715») 22
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 28
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………………………..30

ВСТУП

Кожне підприємство здійснює рекламну діяльність, розробляючи та розміщуючи рекламу у різноманітних засобах масової інформації. Сучасний ринок реклами характеризується насиченістю та різноманіттям реклами, що призводить до дезорієнтації споживача. З метою привернути увагу споживача та завоювати його прихильність підприємства планують рекламну діяльність, визначаючи найкращі методи її створення та найкращі засоби її розміщення.
Планування рекламної діяльності передбачає формування рекламної стратегії, визначеного плану дій, згідно з яким підприємство проводить свою комунікативну політику на ринку. Український ринок молодий, оскільки почав формуватися із розпадом радянської планово-командної економіки, він характеризується непередбаченістю тенденцій та появою нових суб’єктів ринкової активності, перенасиченням різноманітною рекламою, що призвело до виникнення потреби у чіткому планування рекламної діяльності., що і визначає актуальність даного дослідження.
Об’єктом дослідження є стратегічне планування на підприємстві, предметом – специфіка формування стратегії реклами.
Метою роботи є визначення особливостей процесу формування рекламної стратегії на підприємстві. Мета дослідження визначає основні завдання дослідження:
1. визначити зміст поняття реклама, його властивості та особливості;
2. визначити місце рекламної стратегії у стратегічному плануванні на підприємстві;
3. виявити специфіку процесу розробки рекламної стратегії;
4. з’ясувати особливості проведення рекламної кампанії як складової рекламної стратегії.
В процесі дослідження використовуються різні методи наукового пізнання, а саме загальнонаукові методи: описовий метод (для опису основних властивостей реклами), метод порівняння (під час порівняння різних видів реклами), метод спостереження (для виявлення основних особливостей рекламної кампанії), метод аналізу та синтезу (для виокремлення основних характеристик та особливостей процесу формування рекламної стратегії та подальшого їх впорядкування), метод класифікації (під час складання класифікації реклам, рекламних стратегій та рекламних кампаній), метод узагальнення (під час складання висновків).
Структура роботи. Робота складається з трьох розділів, вступу, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків.
В першому розділі «Теоретичні та прикладні засади формування рекламної стратегії підприємства» дається пояснення рекламної діяльності, опис основних властивостей та класифікацій реклами, а також визначається місце рекламної стратегії у стратегічному плануванні на підприємстві.
В другому розділі «Особливості розробки та реалізації рекламної стратегії» визначається зміст процесу формування стратегії реклами, його основні етапи, особливості рекламної кампанії як складової стратегії реклами на підприємстві.
В третьому розділі «Загальна характеристика рекламної кампанії» наводиться опис рекламної кампанії пива «Львівське 1715» та її основні особливості.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Формування рекламної стратегії”“

1 × three =