.

Формування прибутку промислового підприємства

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст.

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Прибуток в умовах ринкових перетворень………………………………5
1.1. Соціально-економічні та правові аспекти прибутку………………………..5
1.2. Стратегія і тактика управління прибутком промислового підприємства..18
1.3. Місце, роль та значення прибутку………………………………………….23

Розділ 2. Формування прибутку промислового підприємства…………………..28
2.1. Теоретичні аспекти формування прибутку промислового підприємства….28
2.2. Аналіз формування прибутку ВАТ “Івано-франківський м’ясокомбінат” за видами діяльності…………………………………………………………………..33
2.3. Резерви збільшення прибутку…………………………………………………58

Розділ 3. Розподіл та використання прибутку підприємства……………………62
3.1. Прибуток і корпоративна податкова політика……………………………….63
3.2. Капіталізація прибутку та політика формування цільових фондів підприємства………………………………………………………………………..77
3.3. Дивіденди та дивідендна політика……………………………………………81

Висновки……………………………………………………………………………86

Список використаної літератури…………………………………………………..90

Додатки………………………………………………………………………………94

Вступ .
Соціально-економічні зміни в Україні обумовлені становленням ринкових відносин. За роки впровадження нагальних економічних реформ наша держава зіткнулася з чималими проблемами, які базуються не тільки на об’єктивних чинниках. Насамперед, не стосується господарювання в нових економічних відносинах, пов’язаних із зміною форми власності. Зокрема, суттєвим недоліком є відсутність достатніх знань для управління підприємством в нових – ринкових умовах. Однією з суттєвих причин є невміння керівників багатьох підприємств за стислий термін перебудувати свою діяльність до вимог часу. А це, в свою чергу, впливає на основий фінансовий результат – прибуток.
Прибуток – це певний гарант прогресу економічної системи, а його відсутність – найяскравіший доказ регресу, й соціального напруження.
Згідно Положення [Стандарту] бухгалтерського обліку №3 “Звіт про фінансові результати”, прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати.
На прибуток впливають як внутрішні так і зовнішні фактори.
Суттєве значення мають внутрішні фактори, які безпосередньо залежать від організації функціонування підприємницьких структур, форм власності й галузевої належності. Позитивна взаємодія одних факторів може бути зведена до нуля негативним впливом інших. Прибуток є джерелом фінансових ресурсів на макро- і мікрорівнях і тому відображає суперечності між державними інтересами, що спрямовані на успішне розв’язання фіскально-розподільчих завдань, та розвитку виробничої сфери, передусім безпосередніх суб’єктів господарювання .
До зовнішніх, зорема, належать : бюджетна, податкова, цінова, інвестиційна та кредитна політики держави, кон’юнктура ринку, рівень цін на сировину, матеріали, енергоресурси та інші.
Усе це зумовлює необхідність ще раз повернутися до теоритичних засад функціонування прибутку і його впливу на темпи і пропорції суспільного відтворення, що підкреслює актуальність даної теми і вибір її для дослідження в даній роботі.
Економічна суть прибутку, його походження, порядок планування на підприємстві розкривається в 1 розділі роботи..
В дипломній роботі аналізується прибуток промислового підприємства, зокрема підприємства харчової промисловості Відкритого акціонерного товариства “Івано-Франківський м’ясокомбінат”.
Основне завдання аналізу прибутку – перевірка відповідності планування прибутку, оцінка виконання плану та динаміки по цьому показнику, визначення впливу різних факторів на відхилення від попереднього року по прибутку, перевірка правильності розподілу прибутку, виявлення резервів підвищення прибутку.
Саме в II розділі використовується порівняльний аналіз прибутку за 1998-2000 роки по ВАТ “Івано-Франківський м’ясокомбінат”, визначається вплив різних факторів на формування прибутку.
Для аналізу прибутку використовують широке поле показників річної та поточної звітності, а також дані оперативного, статистичного та бухгалтерського обліку.
В III розділі роботи досліджуються можливі напрямки розподілу і використання прибутку на підприємстві.
В роботі використані закони України, нормативні акти, наукова література, статистичні дані, планові і фактичні матеріали ВАТ “Івано-Франківський м’ясокомбінат” та інші джерела.
В умовах організації ринкових форм господарювання перед підприємством стоїть проблема зміцнення стійкості свого фінансового стану, що залежить від повноти досягнення тактичних цілей, мета яких отримання прибутку.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Формування прибутку промислового підприємства”“

16 − three =