.

Формування фінансових результатів страховика

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СТРАХОВИКА…………………………………………………5
1.1. Загальна характеристика, функції, види страхової діяльності. Особливості страховика як суб’єкта підприємницької діяльності……………5
1.2. Методика визначення фінансових результатів страховика……..9
1.3. Умови забезпечення фінансової стійкості страховика…………14

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ „ОРАНТА”……………………..19
2.1. Загальна характеристика НАСК „Оранта” та її фінансового стану……………………………………………………………………………..19
2.2. Аналіз видів діяльності в НАСК «Оранта» та джерел формування прибутку…………………………………………………………………………29
2.3. Аналіз прибутковості в НАСК «Оранта»…………………………..33

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ НАСК „ОРАНТА”………………………………………………………………………39
ВИСНОВКИ……………………………………………………………….45
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………47
ДОДАТКИ…………………………………………………………………50

ВСТУП
Економіка — це безперервний процес відтворення товарів і послуг. Серед розмаїття продуктів економіки значне місце посідають страхові послуги. Страхування дуже важливе як для тих підприємств, що вже давно функціонують, так і для новостворених, або тих, що тільки організуються і ще не набули достатнього виробничого потенціалу та не нагромадили власних резервних фондів. Страхування не лише забезпечує відшкодування фактичних збитків, зумовлених певною подією. Наявність відповідної страхової угоди дає змогу впевненіше користуватися кредитом, щоб спорудити чи придбати необхідні засоби виробництва, поповнити товарну масу у торговельній мережі тощо.
Часто страхування сприяє появі й упровадженню нової техніки та технологій, наукових розробок, тому вивчення теми як саме формується прибуток страховика і його використання посідає важливе місце в країні, оскільки страхова діяльність є необхідним елементом розвитку економіки.
Перехід на ринкові умови господарювання, запровадження комерційних засад у діяльності підприємств, потребують нових підходів до формування фінансових ресурсів. Важливе місце при формуванні фінансових ресурсів страховиків має визначення оптимальної структури їх джерел. Підвищення питомої ваги власних засобів позитивно впливає на фінансову діяльність страхових компаній. Висока питома вага залучених засобів ускладнює фінансову діяльність страхової компанії та потребує додаткових витрат. Тому дуже важливо в кожному випадку провести глибокий аналіз необхідності та обгрунтованості залучення додаткових фінансових ресурсів.
Всі ці фактори обумовлюють актуальність обраної теми і доцільність дослідження процесів по формуванню фінансових результатів страховика.
Метою даного дослідження є обгрунтування шляхів підвищення прибутковості НАСК «Оранта»

Предметом виступають фінансові результати страховика.
Для досягнення поставленої мети необхідно окреслити наступні завдання:
 Визначити що таке страхова діяльність її функції, види;
 Дослідити методику визначення фінансових результатів страховика;
 Здійснити оцінку фінансового стану, витрат і показників прибутковості НАСК „Оранта”;
 Знайти шляхи підвищення рентабельності компанії.
Під час проведення аналізу і дослідження діяльності даної компанії використовувалися такі методи як: аналітичний, графічний, динамічний, метод статистичного аналізу, метод групування і зведення.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Формування фінансових результатів страховика”“

thirteen + 20 =