.

Форми територіальної організації продуктивних сил

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………… 3
Розділ І Теоретичні аспекти територіальної організації продуктивних сил……………………………………………
5
1.1. Територіальний поділ праці як об’єктивний процес розвитку продуктивних сил…………………………………
5
1.2. Економічне районування і територіальна структура господарства…………………………………………………
8
1.3. Характеристика основних форм територіальної організації продуктивних сил в Україні……………………
13
Розділ ІІ Особливості територіальної організації продуктивних сил в Україні………………………………………………………
16
2.1. Характеристика економічних районів України……………….. 16
2.2. Територіально-виробничі, портово-промислові комплекси, науково-технічні зони в системі територіальної організації продуктивних сил України…….

21
2.3. Роль вільних (спеціальних) економічних зон та територій пріоритетного розвитку у територіальній структурі продуктивних сил України……………………………………………..

28
Розділ ІІІ Напрями удосконалення територіальної організації продуктивних сил України…………………………………..
34
Висновки………………………………………………………………………………………… 39
Список використаних джерел………………………………………………………….. 42
Додатки

ВСТУП

Основу суспільного життя людей в будь-якому регіоні складають взаємозв’язки, насамперед у сфері матеріального виробництва. У ній взаємодіють люди як головна продуктивна сила, засоби виробництва і природна продуктивна сила регіону, носієм якої є природно-ресурсний потенціал.
Підвищення ефективності регіональної політики України є одним з нагальних питань економіки в сучасних умовах. Саме тому, територіальна організація продуктивних сил має неабияке значення у даному процесі.
Територіальна організація продуктивних сил дає змогу обґрунтувати спеціалізацію виробництва окремих регіонів. Це дозволяє визначити переважаючий розвиток виробництва певних видів продукції або виконання відповідних національно-господарських функцій. Дослідження форм територіальної організації продуктивних сил сприяє ефективнішому використанню сприятливих природних і економічних умов певної території та раціональної участі в територіальному поділі праці в Україні. Саме тому дана проблематика є актуальною.
Метою дослідження є розробка пропозицій щодо напрямів удосконалення територіальної організації продуктивних сил України на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів форм територіальної організації продуктивних сил.
Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні завдання:
 розкрити суть поняття територіальної організації продуктивних сил;
 дати характеристику основних форм територіальної організації продуктивних сил;
 охарактеризувати економічне районування і територіальну структуру господарства;
 дати економічну оцінку основних форм територіальної організації продуктивних сил в Україні;
 визначити напрями удосконалення організації територіальної організації продуктивних сил України.
Предметом дослідження є форми територіальної організації продуктивних сил України. Об’єкт – продуктивні сили України.
В процесі наукового дослідження було застосовано наступні методи:
 аналітичний;
 статистичний;
 графічний;
 табличний.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Форми територіальної організації продуктивних сил”“

5 + 6 =