.

Фондовий ринок в Україні

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ
Вступ …….3
Розділ I
Теоретичні аспекти дослідження фондового ринку в Україні…… ..…… 5
1.1. Сутність та принципи функціонування фондового ринку………………………….5
1.2. Структура фондового ринку ………13
1.3. Операції з цінними паперами на фондовому ринку ………………………………..17
Розділ II
Оцінка функціонування фондового ринку в Україні ……………26
2.1. Етапи формування фондового ринку України ………26
2.2. Аналіз біржового та позабіржового ринку цінних паперів ……… 35
2.3. Характеристика інфраструктури фондового ринку України…………………….46
2.4. Державне регулювання фондового ринку України…………………………………..54
Розділ III
Шляхи підвищення ефективності функціонування фондового ринку в
Україні ……… ………………………………………… ……………… ……… 63
3.1. Зарубіжний досвід функціонування фондового ринку ………… ………… 63
3.2.Удосконалення державного регулювання фондового ринку
України ………………………………………………………………………………….. 69
3.3. Покращення інфраструктури фондового ринку………………………………77
Висновки ……….86
Список використаних джерел………………………………………………………. 89
Додатки …… …93

ВСТУП
Становлення ринку цінних паперів України, розбудова його внутрішньої інфраструктури вимагають одночасного становлення та вдосконалення системи регулювання та контролю за процесами, що відбуваються на ньому. Це обумовлено тим, що значна складність, різкі коливання стану фондового ринку, наявність великої кількості професійних та непрофесійних учасників, величезні обсяги різноманітних угод, що укладаються, конфіденційний характер значної частини інформації щодо цінних паперів та цілий ряд інших факторів створюють постійні умови для зловживань, які посягають на інтереси широкого кола інвесторів, зменшують їх довіру до ринку, що як наслідок призводить до падіння його ефективності.
Слід зауважити також що, незважаючи на постійне намагання вдосконалити діяльність на ринку цінних паперів усіх його учасників, біржовий сегмент ринку, який виступає повним антиподом хаосу і беззаконня, є ще досить незначним. Збільшення частки біржового ринку повинно стати основним завданням на сучасному етапі розвитку ринку цінних паперів.
Успішний розвиток інфраструктури ринку цінних паперів безпосередньо залежить від створення необхідної правової бази у сфері цінних паперів. Прийнятий 18 червня 1992 року Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” став першим важливим кроком у цьому напрямку. Проте у ході становлення фондового ринку виникло багато злободенних питань, які не знайшли свого вирішення у згаданому Законі і потребували негайного законодавчого врегулювання. І хоча на сьогоднішній день вже ніби достатньо законодавчих актів, які повинні регулювати ринок цінних паперів, виявляється, з часом потрібно вдосконалювати цю правову базу.
На даний час є необхідність прийняття нового Закону, який повинен ввібрати в себе усе краще і необхідне із діючих Законів із врахуванням зарубіжного досвіду. Це призведе до суттєвого покращення діяльності суб’єктів фондового ринку (інфраструктури), а це відповідно позитивно вплине на економіку країни вцілому.
Метою дослідження є розробка пропозицій щодо підвищення ефективності функціонування фондового ринку в Україні.
Об’єктом дослідження є фондовий ринок України.
Предметом дослідження виступають економічні відносини, між суб’єктами фондового ринку та вплив державно – регулятивних заходів щодо названого ринку.
Для досягнення поставленої мети нам необхідно вирішити такі завдання:
• розкрити сутність ринку цінних паперів, основи його
функціонування та діяльність на цьому ринку професійних
його учасників, вплив державного регулювання на роботу
фондового ринку;
• охарактеризувати інфраструктурні підрозділи ринку цінних
паперів, визначити особливості операцій з цінними паперами на ринку;
• провести аналіз біржового та позабіржового ринку цінних паперів України протягом останніх років;
• на основі даних дати оцінку діяльності інфраструктури фондового ринку України та визначити перспективи та напрями розвитку.
При дослідженні фондового ринку України використовувались такі методи: монографічний, статистичний, історичний, аналітичний та порівняльний.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фондовий ринок в Україні”“

eighteen − six =