.

Фінансування діяльності малого підприємства

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

Вступ
Розділ І.
Теоретичні основи дослідження фінансування малих підприємств………..4
1.1 .Суть та характеристика малого підприємництва………………………….4
1.2. Фінансові ресурси малого підприємництва: структура та джерела
формування…………………………………………………………………….7
1.3. Форми фінансування підприємств………………………………………10
Розділ II.
Особливості фінансування діяльності ВАТ «Вікторія»…………………17
2.1. Загальна характеристика малого підприємства ВАТ «Вікторія»…….17
2.2. Аналіз джерел фінансування ВАТ «Вікторія»…………………………18
2.3. Аналіз використання фінансових ресурсів ВАТ «Вікторія»………………………………………………………………………………………………22
Розділ III.
Визначення пріоритетних напрямків фінансування малого підприємства ВАТ «Вікторія»……………………………………………………………………………………………………………………….26
Висновки……………………………………………………………………………………………………….30Список використаних джерел……………………………………………………………………..32
Додатки

ВСТУП
Сектор малого підприємства є найбільш мобільним на ринку, може щонайшвидше пристосуватися до кризових умов, а відтак і щонайшвидше їх подолати. Під час закриття численних нерентабельних підприємств малий бізнес здатний протидіяти високому росту безробіття. Та до сьогодні ще не вдалося закласти міцну основу функціонування малого підприємства за роки реформування.
Мале підприємництво як самостійний і незамінний елемент ринкової економіки істотно впливає на структурну перебудову в економіці країни, робить вагомий внесок у збільшення загальних обсягів виробництва, роздрібного товарообороту, сприяє економії та раціональному використанню всіх ресурсів, створює сприятливе середовище для розвитку конкуренції та усунення монополізму в здійсненні підприємницької діяльності, забезпечує сильнодіючі стимули до інноваційних процесів та високоефективної праці.
І хоча малі підприємства володіють перевагами в подоланні економічної кризи, вони в більшій мірі, ніж інші підприємницькі структури, піддаються впливу ринкового середовища. Існує ряд перешкод, що заважають розвитку малого підприємництва. Серед них недосконала законодавча база, низький рівень економічної освіти підприємців, соціальна незахищеність працівників підприємств малого бізнесу, ускладнена процедура реєстрації малих підприємств. Але найбільш гострою проблемою на сьогодні є відсутність реальних та дієвих форм фінансування малого бізнесу. Саме тому досить актуальним є дослідження формування фінансових ресурсів підприємств малого бізнесу та розробка фінансових форм та механізмів для забезпечення фінансової підтримки малого підприємництва.
Мета роботи – на основі дослідження діючого механізму фінансування діяльності малого підприємства запропонувати шляхи
вдосконалення його фінансового забезпечення.
Для досягнення мети потрібно вирішити наступні завдання:
• визначити сутність малого підприємництва;
• дати характеристику джерел формування фінансових ресурсів підприємств малого бізнесу;
• визначити форми фінансування малих підприємств;
• оцінити тенденції розвитку конкретного малого підприємства;
• провести аналіз джерел фінансування даного малого підприємства;
• здійснити аналіз використання фінансових ресурсів малого підприємства;
• виявити проблеми фінансування малого підприємства та запропонувати шляхи їх подолання.
Об’єктом дослідження є мале підприємство ВАТ «Вікторія», яке займається переробкою деревини.
Предметом роботи є особливості фінансування діяльності малого підприємства.
З метою одержання найбільш повних результатів застосовувалися такі методи, як аналітичний, монографічний, статистичний та порівняльно-економічний.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фінансування діяльності малого підприємства”“

nine − 3 =