.

Фінансовий стан підприємства чинники формування та напрямки

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА…………… 5
1.1. Сутність та складові фінансового стану підприємства…………….……………..5
1.2. Характеристика показників оцінки фінансового стану підприємства …………..13
1.3. Інформаційне та законодавче забезпечення аналізу фінансового стану підприємства……………………………………………………………………………..22
РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОНИХ ШПАЛ» ЗА 2005-2008 РР………………………………………………………………………………………….28
2.1. Аналіз майнового стану та діяльності підприємства……… …………………….28
2.2. Оцінка показників фінансової стійкості та ділової активності підприємства ДП «Старокостянтинівський завод ЗБШ» за 2005-2008 рр.…………………………….…39
2.3. Аналіз показників ліквідності, платоспроможності рентабельності, визначення ймовірності настання банкрутства підприємства .………………………47
РОЗДІЛ 3
НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДП «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ»………………………………………………………………… ……………..…53
3.1. Фактори впливу на фінансовий стан ДП «Старокостянтинівський завод ЗБШ»……………………………………………………………………… ……….…….53
3.2. Прогноз фінансового стану ДП «Старокостянтинівський завод ЗБШ» на 2009-2011 рр……………………………………………………………………………………57
3.3. Напрямки покращення фінансового стану підприємства…………………………62
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………..….66
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………..70
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………..75

ВСТУП

На сучасному етапі розвитку ринкового середовища України досить серйозно постало питання підприємництва. Адже за умов нестабільності економіки, тобто високого рівня інфляції, економічної та політичної кризи в країні досить важко досягти максимальної стабільності підприємства. Попри це, конкурентне середовище за участі іноземних інвесторів розвивається швидшими темпами, ніж господарюючі суб’єкти реагують на нього та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків. Тому дуже часто вітчизняні підприємства, що не здатні швидко реформувати власне виробництво витісняються із даного середовища. Нагальним питанням для сучасних підприємств є визначення основних показників фінансового стану, щоб не допустити банкрутства підприємства. Тобто коефіцієнтів фінансової стійкості – можливості покриття зобов’язань та забезпечення цим власної платоспроможності, а також підвищення прибутковості із високим рівнем рентабельності.
За умовами ринкової економіки дане питання необхідно розглядати із врахуванням міжнародних правил визначення та ведення звітності, що потребує більшої точності та достовірності інформації, що подається. І тільки відповідно до цього необхідно визначати фактори впливу та формувати заходи покращення фінансової стійкості на підприємстві, які відображаються у його стратегічних цілях. Отже, даний процес має досить складний механізм, який необхідно брати до уваги при веденні господарської діяльності.
Мета дослідження полягає у визначенні напрямків забезпечення та шляхів покращення фінансового стану підприємства на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики.
Відповідно до мети необхідно виконати такі завдання:
– визначити сутність та складові фінансового стану підприємства;
– охарактеризувати основні показники фінансового стану;
– ознайомитись із інформаційним та законодавчим забезпеченням аналізу фінансового стану підприємства;
– здійснити загальну характеристику діяльності ДП «Старокостянтинівський завод ЗБШ»;
– проаналізувати основні показники фінансового стану підприємства;
– здійснити прогноз фінансового стану підприємства на 2009-2011 роки.
– запропонувати напрямки покращення фінансової стійкості підприємства.
Об’єктом дослідження є Державне підприємство «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал», а предметом – його фінансовий стан.
При написанні даної роботи було використано такі методи наукового дослідження: загальні (історичний та порівняльний аналіз), спеціальні (статистичний аналіз, зведення та групування, індексний, табличний, прогнозування соціально-економічних процесів) та оптимізаційні.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фінансовий стан підприємства чинники формування та напрямки”“

18 − 4 =