.

Фінансовий аналіз операційної діяльності підприємства

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ ОЦІНКИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………5
1.1.Операційна діяльність підприємства, її зміст та характеристика…………………5
1.2.Основні фактори, що впливають на операційну діяльність підприємства……9
1.3.Фінансовий аналіз як головний інструмент оцінки операційної діяльності підприємства………………………………………………………………………………………………..12
РОЗДІЛ 2.ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»……………………………………………………………………………………….16
2.1.Аналіз показників обсягу виробництва продукції та їх вплив на фінансові результати…………………………………………………………………………………………………….16
2.2.Оцінка динаміки, складу і структури витрат ВАТ «Острозький молокозавод»……………………………………………………………………………………………….23
2.3.Вплив операційної діяльності на фінансовий стан підприємства………………31
РОЗДІЛ 3.ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»………………………………..41
3.1.Вдосконалення управління операційною діяльністю………………………………..41
3.2.Визначення основних шляхів мінімізації витрат………………………………………44
3.3.Перспективи нарощення обсягів виробництва та реалізації продукції……….48
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………………………51
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ….……………………………………………………54
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………………………………..57

ВСТУП
Перехід до ринкової економіки в Україні обумовлює посилення ролі суб’єктів господарювання у фінансовій системі країни, оскільки прибуток підприємств є найвагомішим джерелом централізованих ресурсів держави, а це означає, що доходи підприємства повинні задовольнити не тільки власні фінансові потреби, а й потреби держави на фінансування суспільних фондів споживання, розвиток науки, освіти, охорони здоров’я, проведення екологічних заходів тощо.
Для більшості підприємств основним джерелом грошових надходжень є дохід від операційної діяльності. Тому операційна діяльність підприємства нерозривно пов’язана з його фінансовим станом, оскільки фінансовий стан підприємства безпосередньо залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Передусім зміцненню фінансового стану сприяють безперебійний випуск і реалізація якісної продукції.
Мета дослідження полягає у визначенні шляхів удосконалення здійснення операційної діяльності підприємства на основі теоретичних аспектів досліджуваної проблематики та її оцінки.
Для реалізації мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:
 дати економічну характеристику операційній діяльності підприємства;
 визначити основні фактори, що впливають на операційну діяльність підприємства;
 обґрунтувати методи та напрями фінансового аналізу операційної діяльності;
 дати економічну оцінку операційній діяльності підприємства, зокрема:
 проаналізувати показники обсягу виробництва та реалізації продукції;
 оцінити динаміку, склад та структуру витрат підприємства;
 визначити вплив операційної діяльності на фінансовий стан підприємства;
 на основі вивчення сучасного досвіду у сфері управління операційною діяльністю підприємства дати рекомендації щодо мінімізації витрат, шляхів нарощення обсягів виробництва та реалізації продукції з метою підвищення прибутковості та покращення фінансового стану підприємства.
Об’єктом дослідження є ВАТ «Острозький молокозавод».
Предметом даної роботи є сукупність цілей та засобів їх досягнення в процесі здійснення операційної діяльності, які постають перед підприємством, в плані підвищення її ефективності та впливу на фінансові результати.
При написанні роботи використовувались такі методи дослідження :
 монографічний;
 метод систематизації інформації;
 табличний;
 порівняльний;
 методи економічного аналізу;
 метод узагальнення.
В останні роки за кордоном та в Україні була розроблена велика кількість методів управління операційною діяльністю підприємства, які могли б достатньою мірою сприяти кваліфікованому прийняттю рішень. Це стосується передусім праць В. О. Василенка, С. Ф. Покропивного, Н. В. Тарасенка, Ю. С. Цал-Цалко, І. А. Бланка та інших.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фінансовий аналіз операційної діяльності підприємства”“

16 − four =