.

Фінансове забезпечення Пенсійного Фонду

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст

Вступ 3
Розділ І. Особливості та місце фондів в структурі соціального
захисту населення 5
1.1 Місце Пенсійного фонду в фінансовій системі держави 5
1.2 Суть суспільних фондів споживання 13
1.3 Значення суспільних фондів споживання
Розділ ІІ Фінансове забезпечення Пенсійного Фонду України 19
2.1 Джерела фінансових надходжень до ПФУ
2.2 Видатки ПФУ
2.3 Аналіз доходів і видатків Пенсійного фонду України
у 2005-2006 роках
Розділ ІІІ. Удосконалення фінансового забезпечення Пенсійного
Фонду України
Висновки 27
Список використаних джерел 29

Вступ

Реформування української економіки, а саме перехід її від планової, централізованої, до ринкової і такої, що виступає в світі в якості повноцінної функціонуючої системи, передбачає створення в ній ряду ефективних механізмів соціального захисту громадян. В цьому контексті, найважливішим завданням, що стоїть перед державою є питання пенсійного забезпечення громадян. Немаловажність даного питання постає із самої суті функціонування держави як системи управління, оскільки управління полягає не лише у створенні простору (правового, економічного чи іншого) в межах якого задаються вектори, але й враховується цілий ряд інших взаємозв’язків, що самі виникають в ньому. Останні в науковій літературі класифікуються терміном зворотні зв’язки. І саме їх врахування забезпечує стійкий характер протікання бажаних процесів в державі і в економіці зокрема. В якості прикладу тут можна привести стимулюючу роль пенсійного забезпечення не тільки в галузі виробництва (послуг чи ін.) але й в галузі оподаткування, тобто у формуванні свідомості дисциплінованого платника податків.
Тобто розвинену державну систему управління відрізняє від системи управління “третіх” держав той факт, що перша забезпечує збалансованість інтересів державних, з однієї сторони, та інтересів її громадян – з іншої. В “третіх” державах створюються умови, за яких державний апарат управління служить фактично не на саму державу, а в більшій мірі забезпечує інтереси вузького кола її громадян, а законодавча база не збалансована і носить фіскальний та визискуючий характер.Саме у цьому і полягає актуальність даної роботи.
Серед вчених економістів, котрі досліджували ці питання в своїх наукових працях, зазначимо наступних: І. Сирота, О. Василик, Б. Зайчук, М. Захарко, О. Коваленко, З. Коровіна, Л. Ларіонова, О. Мельник, О. Огій, К. Окольніков, Д. Остапенко, В. Шумський, В. Діхтєрьова та багато інших.
Об’єктом дослідження є система пенсійного забезпечення в Україні, що фактично відображає ставлення держави до тих громадян, які відпрацювали на неї більшу частину свого життя.
Предметом дослідження виступає Пенсійний фонд України, та, власне, механізми його фінансового забезпечення.
Метою роботи є детальне вивчення системи пенсійного забезпечення в Україні і тієї ролі, яку відіграє в ній Пенсійний фонд, його місце в економіці країни, сучасний стан та перспективи розвитку.
Враховуючи цілі, що стоять перед автором, сформулюємо наступні основні завдання:
– провести детальне дослідження законодавчої бази, що стосується питання пенсійного забезпечення громадян;
– проаналізувати структуру фінансової системи нашої держави і визначити місце в ній Пенсійного фонду як фінансового інституту
– проаналізувати механізми надходження фінансових ресурсів до Пенсійного фонду;
– охарактеризувати механізми і напрямки використання коштів Пенсійного фонду згідно завдань, поставлених перед ним;
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичні: аналіз та узагальнення наукової літератури та нормативно-правових актів, .
2. Статистичні
3. Синтез та узагальнення матеріалу;
4. Метод порівняльного аналізу.
Структура роботи відповідає завданням, що постали перед автором. Наукова робота складається з вступу, двох розділів, висновків та списку літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фінансове забезпечення Пенсійного Фонду”“

nineteen + 4 =