.

Фінансове-правове забезпечення діяльності Пенсійного Фонду

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст

Вступ 3
Розділ І. Особливості та місце фондів в структурі соціального захисту населення 5
1.1 Місце Пенсійного фонду в фінансово-правовій системі держави 5
1.2 Суть і значення суспільних фондів споживання 13
Розділ ІІ Правові засади організації та діяльності Пенсійного фонду України 19
Висновки 26
Список використаних джерел 28

Вступ

Реформування української економіки, а саме перехід її від планової, централізованої, до ринкової і такої, що виступає в світі в якості повноцінної функціонуючої системи, передбачає створення в ній ряду ефективних механізмів соціального захисту громадян. В цьому контексті, найважливішим завданням, що стоїть перед державою є питання пенсійного забезпечення громадян. Немаловажність даного питання постає із самої суті функціонування держави як системи управління, оскільки управління полягає не лише у створенні простору (правового, економічного чи іншого) в межах якого задаються вектори, але й враховується цілий ряд інших взаємозв’язків, що самі виникають в ньому. Останні в науковій літературі класифікуються терміном зворотні зв’язки. І саме їх врахування забезпечує стійкий характер протікання бажаних процесів в державі і в економіці зокрема. В якості прикладу тут можна привести стимулюючу роль пенсійного забезпечення не тільки в галузі виробництва (послуг чи ін.) але й в галузі оподаткування, тобто у формуванні свідомості дисциплінованого платника податків.
Тобто розвинену державну систему управління відрізняє від системи управління “третіх” держав той факт, що перша забезпечує збалансованість інтересів державних, з однієї сторони, та інтересів її громадян – з іншої. В “третіх” державах створюються умови, за яких державний апарат управління служить фактично не на саму державу, а в більшій мірі забезпечує інтереси вузького кола її громадян, а законодавча база не збалансована і носить фіскальний та визискуючий характер.Саме у цьому і полягає актуальність даної роботи.
Система пенсійного забезпечення фактично відображає ставлення держави до тих громадян які відпрацювали на неї більшу частину свого життя. А основним механізмом у здійсненні пенсійного забезпечення виступає Пенсійний фонд України, який і є об’єктом дослідження в даній науковій роботі.
Серед вчених економістів, котрі досліджували ці питання в своїх наукових працях, зазначимо наступних: І. Сирота, О. Василик, Б. Зайчук, М. Захарко, О. Коваленко, З. Коровіна, Л. Ларіонова, О. Мельник, О. Огій, К. Окольніков, Д. Остапенко, В. Шумський, В. Діхтєрьова та багато інших.
Метою роботи є детальне вивчення системи пенсійного забезпечення в Україні і тієї ролі яку відіграє в ній Пенсійний фонд, його місце в економіці країни, сучасний стан та перспективи розвитку.
Враховуючи цілі, що стоять перед автором, сформулюємо наступні основні завдання:
– провести детальне дослідження законодавчої бази, що стосується питання пенсійного забезпечення громадян;
– проаналізувати структуру фінансової системи нашої держави і визначити місце в ній Пенсійного фонду як фінансового інституту
– проаналізувати механізми надходження фінансових ресурсів до Пенсійного фонду;
– охарактеризувати механізми і напрямки використання коштів Пенсійного фонду згідно завдань, поставлених перед ним;
– узагальнити результати дослідження у вигляді висновків.
Структура роботи відповідає завданням, що постали перед автором. Дипломна робота складається з вступу, двох розділів, висновків та списку літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фінансове-правове забезпечення діяльності Пенсійного Фонду”“

nine + 12 =