.

Фінансове планування

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………………………………..3
Розділ 1 Теоретичні аспекти фінансового планування……………………………..5
1.1. Суть, функції принципи та завдання фінансового планування……………5
1.2. Характеристика методів фінансового планування…………………………….9
1.3. Державний бюджет, як основний фінансовий план держави…………….13
Розділ 2 Економічна оцінка фінансового планування в Україні………………17
2.1. Характеристика бюджетного процесу в Україні……………………………….17
2.2 Оцінка показників бюджету в 2000-2004р…………………………………………23
2.3. Показники виконання бюджету 2005 року……………………………………….29
Розділ 3 Вдосконалення розвитку фінансового планування в Україні……..31
3.1. Напрями вдосконалення бюджетного планування в Україні…………….31
3.2. Методи оптимізації бюджетного дефіциту……………………………………….35
Висновки……………………………………………………………………………………………….42
Список використаної літератури…………………………………………………………….44
Додаток…………………………………………………………………………………………………46

ВСТУП
З переходом України до ринкової економіки все більшого значення набуває фінансове планування. У сучасних умовах суттєво ускладнилася структура цілей соціально-економічного розвитку та її співвідношення з фінансовими структурами; тривають зміни у фінансовому потенціалі держави за джерелами, структурою й динамікою. Це потребує нових підходів та методологічних рішень при здійсненні фінансового планування.
Управління народним господарством неможливе без планування. Так, при розробці економічних програм або бюджету необхідно планувати вартісні показники інформації. Зважаючи на все вищевказане, необхідним є детальне вивчення стану та розвитку фінансового планування в Україні з метою дослідження подальших перспектив його розвитку.
Відповідно, метою даної роботи є дослідження суті і розвитку фінансового планування в Україні.
Для досягнення поставленої мети, необхідно виконати такі завдання:
1. Визначити суть, функції принципи та завдання фінансового планування.
2. Охарактеризувати методи фінансового планування.
3. Розглянути державний бюджет, як основний фінансовий план держави.
4. Охарактеризувати бюджетний процес в Україні.
5. Оцінити показники бюджету в 2000-2004р.
6. Розглянути методи оптимізації бюджетного дефіциту.
7. Проаналізувати бюджет 2005 року.
8. Виокремити напрями вдосконалення бюджетного процесу в Україні.
Об’єктом цього дослідження є фінансове планування. Предметом дослідження виступають теоретичні та практичні аспекти становлення та розвитку фінансового планування в Україні.
При написанні курсової роботи використовувались такі методи дослідження як аналітичний, монографічний, індукції, дедукції. З допомогою цих методів можна більш детально дослідити дану проблему і виконати поставлені завдання.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фінансове планування”“

2 × five =