.

Фінансова криза та її вплив на безпеку держави

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ КРИЗ………………………………………………………………………………….5
1.1 Сутність та передумови фінансових криз…………………………………………5
1.2 Характеристика видів фінансових криз………………………………………13
1.3 Особливості безпеки держави під час фінансової кризи…………………….15
РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ………………………………………………..23
2.1 Стан економіки України під впливом світової фінансової кризи……………23
2.2 Грошовий та кредитний ринок в період фінансової кризи…………………..28
2.3 Наслідки фінансової кризи для України………………………………………….36
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ КРИЗИ…………………………………………………………………..39
3.1 Моделі стабілізаційної політики та можливість застосування їх в Україні………………………………………………………………………………39
3.2 Заходи держави щодо подолання негативного впливу кризи на економіку……………………………………………………………………………42
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………45
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………….……………………….47
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………..49

ВСТУП

Кожне суспільство прагне до економічного зростання. Технічний прогрес, швидке збільшення виробничих потужностей та підвищення життєвого рівня є стратегічними напрямами динамічного розвитку економіки кожної країни. Проте довгострокове економічне зростання не завжди є рівномірним. Воно переривається періодами економічної нестабільності, коливаннями у темпах економічного зростання, структурі й ефективності відтворення.
Підйоми і спади рівня економічної активності проходять один за одним, становлячи економічний цикл. Є всі підстави вважати, що рух ділового життя суспільства протікає у формі циклів. Обєктивною закономірністю економічного розвитку держави є циклічність. Криза є дним із факторів циклічного розвитку.
Криза – найскладніша та найсуперечливіша фаза економічного циклу. З нею, з одного боку, пов’язані руйнівні сили: скорочення виробництва, масові банкрутства, безробіття, зниження життєвого рівня, наступ на соціальні завоювання і демократію, політична напруга, а з другого – криза виконує творчу функцію: циклічні коливання ділової активності є однією з умов економічного зростання, а саме криза є активною складовою творчого процесу.
З того часу, як велика машинна індустрія стала пануючою формою суспільного виробництва (перша половина ХІХ століття), поступальний розвиток господарства спочатку в окремих країнах, а потім і в цілому світі став періодично «пробуксовувати». Кожні 7 – 11 років стали виникати економічні кризи, які свідчили про те, що вироблено надто багато товарів, більше від того, що може бути реалізовано, тобто сукупна пропозиція періодично ставала більшою за сукупний платоспроможний попит.
Фінансова криза – глибокий розклад фінансової системи держави, зумовлений економічними і політичними чинниками.
Світова економічна наука розробила теорії циклічного розвитку та економічних криз в кінці ХІХ – середині ХХ століття. Визначені причини, фактори та конкретні шляхи і механізми подолання кризових явищ, пом’якшення їх соціальних наслідків, зменшення негативного впливу на безпеку держави.
Мета дослідження полягає у визначенні напрямків вдосконалення виходу з фінансової кризи та визначення її впливу на фінансову безпеку держави.
Для досягнення мети потрібно вирішити наступні завдання:
• розглянути фінансову кризу, як одну з форм економічної кризи;
• виявити причини і фактори, які обумовили світову фінансову кризу, а також прояв її в Україні;
• визначити методи стабілізаційної політики в умовах фінансової кризи.
Об’єктом дослідження є фінансова криза в Україні на сучасному етапі її розвитку.
Предметом дослідження є визначення особливостей перебігу фінансової кризи та її вплив на безпеку держави.
При написанні даного дослідження використовувалися такі методи: аналітичний, статистичний, порівняння.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фінансова криза та її вплив на безпеку держави”“

two × five =