.

Фінансова безпека держави

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА: СУТНІСТЬ І МІСЦЕ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 5
1.1 Поняття фінансової безпеки держави 5
1.2 Структура фінансової безпеки 7
1.3 Механізм та системи забезпечення фінансової України
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВЛЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
2.1 Аналіз бюджетної політики уряду
2.2 Оцінка грошово-кредитної політики України
2.3 Аналіз боргової політики уряду
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
3.1 Можливості покращення захисту банківської системи
3.2 Варіанти покращення боргової політики України 47
ВИСНОВКИ 50
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 52
ДОДАТКИ 54

ВСТУП

У сучасних умовах проблема економічної безпеки людини, підприємницького сектора, регіонів, держави набуває першочергового значення, стає стрижнем всієї економічної політики держави, а також найважливішою характеристикою якості життя та стану економіки.
Значення імперативу набуває необхідність створення системи моніторингу загроз економічних процесів, у тому числі з боку криміналітету, а також пошуку шляхів їх обмеження та протидії. Недоврахування впливу цих процесів у системі державного управління через важелі економічної та правоохоронної політики може призвести аж до повного краху економіки, панування криміналітету як системи “п’ятої влади”, посилення зубожіння народу.
Актуальність теми. Без забезпечення фінансової безпеки практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед Україною. Актуальність фінансової безпеки визначається необхідністю формування внутрішнього імунітету та зовнішньої захищеності від дестабілізаційного впливу, конкурентноздатності на світових ринках і стійкості фінансового становища. Проблемам фінансової безпеки та забезпечення її ефективності на рівні держави присвячено ряд статей та монографій. Проте таке питання як проблема забезпечення підтримки фінансової потребують подальшого наукового дослідження.
Теоретичні та практичні аспекти фінансової безпеки досліджувалися О.Барановським, І. Біньком, В.Горбуліним, Б. Губським, Я. Жалилом, М. Єрмошенко, Є. Марчуком, С. Мочерним, В. Мунтяном, М. Павловським, І. Шумілом та іншими.
Об’єктом дослідження є зовнішня та внутрішня економічна політика України.
Предметом дослідження є особливості фінансової безпеки України.
Мета дослідження полягає в характеристиці фінансової безпеки держами. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття фінансової безпеки держави;
2. Проаналізувати структуру фінансової безпеки;
3. Коротко охарактеризувати механізм та системи забезпечення фінансової безпеки України;
4. Дати характеристику особливостям створення фінансової безпеки України.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
4. Метод ретроспективного аналізу: для порівняння нормативно-правових актів у різні роки.
5. Метод синтетичного аналізу. Полягає у вивчені сукупності елементів, що утворюють систему.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про фінансову безпеку держави.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фінансова безпека держави”“

19 − 4 =