.

Еколого-економічні проблеми розвитку Донбасу

20.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1
Теоретичні основи дослідження еколого-економічних проблем…………………5
1.1. Сутність еколого-економічних проблем ……………………………………..5
1.2. Причини виникнення еколого-економічних проблем ………………………6
1.3 . Державне регулювання еколого-економічних проблем…………………………….9
РОЗДІЛ 2
Оцінка еколого-економічного стану Донбасу……………………………………11
2.1Загальна характеристика екологічної ситуації Донбасу……………………….11
2.2.Динаміка показників еколого-економічної ситуації в Донбасі………………16
2.3. Оцінка ефективності державного регулювання, щодо подолання еколого-економічних проблем регіону…………………………………………………………..23
РОЗДІЛ 3
Напрямки покращення еколого-економічної ситуації Донбасу ………………..27
3.1. Шляхи раціонального використання природних ресурсів………………….27
3.2. Напрямки удосконалення державного регулювання еколого-економічної ситуації Донбасу…………………………………………………………………………..32
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….. 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………. 36

ВСТУП
Екологія є досить важливим чинником у житті людини, адже від її стану залежить здоров’я населення. Надзвичайно важливим фактором, що істотно впливає на територіальну організацію всієї соціально-економічного життя і ефективність виробництва, є екологічна обстановка. В останні десятиліття в Україні вона істотно погіршилася. Одним з основних факторів, що вплинули на екологічну обстановку, є розвиток добувної та переробної промисловості при застарілих технологіях і пов’язана з цим надмірна урбанізація багатьох районів, перш всього Донбасу.
На території Донбасу вже понад 200 років видобувається вугілля. Шахтні комплекси змінюють місцевість до невпізнанності. На місці природних степових ландшафтів утворюються техногенні, насичені виробничими спорудами, ставками-відстійниками, відвалами пустої породи – териконами.
Проблема відновлення територій порушених гірничо-видобувною діяльністю розглядалась багатьма вченими. Дану проблематику розглядали Коніщева Н.Й., Калашнікова Т. М., Кучер В.А., Ляшенко В.І., Благородний О.І., Осадча О.С., Жданко Є.С., Ляшенко С.В., Марченко І.В.
Загострення екологічних проблем Донбасу у зв’язку із закриттям вугільних шахт призводить до необхідності випереджаючого розроблення науково обґрунтованих підходів до оцінки та прогнозу негативних наслідків, пов’язаних з реструктуризацією вугільної галузі України.
Дана тема є досить актуальною, оскільки Донбас – досить заселений регіон України. Але, враховуючи екологічну ситуацію, яка тут склалася, умови проживання досить складними.
Метою роботи є визначення напрямків покращення еколого-економічної ситуації Донбасу, вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів на основі досліджуваної проблематики.
Для досягнення поставленої мети слід вирішити наступні завдання:
• розкрити суть еколого-економічної проблеми;
• визначити передумови виникнення еколого-економічних проблем на Донбасі;
• охарактеризувати екологічну ситуацію Донбасу;
• розглянути основні показники еколого-економічної ситуації Донбасу;
• визначити шляхи вирішення еколого-економічних проблем та вдосконалення регулювання їх державою.
Об’єктом дослідження є регіон України Донбас, а предметом – еколого-економічні показники розвитку району.
У ході дослідження були використані наступні методи і прийоми наукового пізнання:
– історичний;
– аналітичний;
– абстрагування;
– графічний і табличний;
– методи порівняльного, системно економічного та статистичного аналізу.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Еколого-економічні проблеми розвитку Донбасу”“

17 − 12 =