.

Діяльність політичних партій християнського спрямування в Україні на сучасному етапі

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1 ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ХРИСТИЯНСЬКО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ПАРТІЙ 6
1.1 Християнська віра і політика 6
1.2 Виникнення та функціонування партій християнсько-демократичного спрямування в ХХ столітті 10

РОЗДІЛ 2 РЕСПУБЛІКАНСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА ПАРТІЯ ТА ХРИСТИЯНСЬКО-ДЕМОКРАТИЧНИЙ СОЮЗ В КУЛЬТУРНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНІ 19
2.1 Особливості діяльності Республіканської Християнської Партії 19
2.2 Християнсько-Демократичний Союз та його функціонування в Україні 27

ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35

ВСТУП

Актуальність дослідження. Церква і політика були пов’язані між собою ще з найдавніших часів. Багато правителів всіх держав приходили до влади саме завдяки підтримці релігійних організацій чи партій. В середньовіччя церква відігравала провідну роль не лише у внутрішній політиці держав, а й на міжнародній арені.
Сьогодні, в незалежній Україні церква потужно імплантована в суспільне життя. Це зумовлено філософією її власного буття в країні, а також прагненням надолужити втрачені за період радянської влади позиції як сумління суспільства, дороговказу в національному та духовному поступі. Зважаючи на результати соціологічних опитувань, церква є чинником, що спроможний об’єднати та примирити суспільство, задати йому новий ціннісний вимір, адже вона незмінно є лідером за довірою їй громадян. Однак на практиці виконання такого завдання для церкви реально виявляється дуже складним.
Сьогоднішній рівень стосунків церква-держава не відповідає потребам суспільства. Одна з найбільших проблем державно-церковних взаємовідношень – це притаманна частині церковних офіційних представників звичка висловлювати в догматичній манері думки з приводу суспільно-політичних проблем сьогодення. Відтак, церква перетворюється ще на одне політичне угруповання, забуваючи, що головне її призначення – євангелізаційна діяльність, справи милосердя та душпастирство, а не політика. Вивчення недалекого минулого нашої держави дозволяє виокремити тенденції і простежити закладені діями та позицією християнських конфесій і партій християнського спрямування детермінанти, що впливають на сучасне суспільно-політичне життя.
Інтерес до суспільно-політичної діяльності християнських конфесій завжди стійкий у науковому колі, що зумовлено актуальністю проблеми для сьогодення та майбуття країни. О. Грицина, В. Єленський; с. Здіорук, А. Колодний, М. Маринович, О. Саган, Ю. Решетніков та інші вчені простежують та аналізують тенденції суспільно-релігійних відносин років незалежності України. Водночас багатоманітність проблеми та особливий вплив, що його справляють християнські конфесії й християнські партії не лишень на духовне, але й на суспільно-політичне життя країни вимагає ретельнішого розгляду, аналізу та прогнозування наявних тенденцій у суспільно-релігійному житті 1991-2011 рр. України.
Мета дослідження полягає в характеристиці діяльності політичних партій християнського спрямування в Україні на сучасному етапі. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Узагальнити інформацію про взаємовплив християнської віри і політики;
2. Проаналізувати виникнення та функціонування партій християнсько-демократичного спрямування в ХХ столітті;
3. Дослідити особливості діяльності Республіканської Християнської Партії;
4. Описати Християнсько-демократичний союз та його функціонування в Україні.
Об’єктом дослідження є особливості взаємозв’язку політики та релігії.
Предметом дослідження є діяльність Республіканської Християнської Партії та Християнсько-Демократичного Союзу в Україні.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, а саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про особливості діяльності політичних партій християнського спрямування в Україні на сучасному етапі. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Діяльність політичних партій християнського спрямування в Україні на сучасному етапі”“

six + 15 =