Paszport

Termin paszportu proląngovano do

Extension of the passport

Paszport jest własnością Ukrainy

This passport is the property of Ukraine

 

W imieniu Ukrainy Minister sprav zagranisznych Ukrainy prosi wszystkich, kogo to dotyczy, przedsięwziąć wylegitymójącemu się ulżyć podróż, udzilać jemu niezbędną pomóc i stawać w jego obronę.

 

In the name of Ukraine, the Minister of Foreign Affa­irs of Ukraine requests all those whom it may concern to facilitale in every possible way the travel of the bearer of this passport and to provide the bearer with all necessary assistance and protection.

 

Podpis

Podpis wylegitymójącego się / Holder’s signature

Ukraina / Ukraine

Paszport                     Typ                 Szyfr państwa Paszport #                 

Passport                     Type               Code of State             Passport No.

P                     Ukr                             —-

 

Fotografia

Nazwisko / Surname                         –

Imię / Given names                           –

Obywatelstwo / Nationality

                       Data orodzenia / Date of birth        

Płeć / Sex                                           Męn. / M

                       Miejsce urodzenia / Place of birth   Obwód — / Ukr.

Data wydania / Date of issue          

Organ wydania / Authority               —

                       Ważny do / Date of issue