Оцінка основних фондів підприємства.

Оцінка основних фондів підприємства необхідна для правильного визначення динаміки, зносу і структури, розрахунку загального обсягу та економічних показників господарської діяльності, рентабельність підприємства, для нарахування амортизації. Оцінка основних фондів підприємства — це грошове вираження вартості основних фондів підприємства. Існує декілька видів оцінки основних фондів підприємства. Первісна (відновлена) вартість оцінюється в залежності від моменту проведення оцінювання, а повна (залишкова) вартість в залежності від стану основних фондів.

Первісна вартість — це фактична їх собівартість, передана (чи сплачена) на момент створення (чи придбання) основних фондів. Первісна вартість включає в себе витрати на сплачення продавцям та підрядникам на будівельні та монтажні витрати, витрати на ввізне мито та податки непрямого походження (не відшкодовані підприємству), витрати на страхування та реєстраційні збори, та всі витрати необхідні для придатності запланованого використання основних фондів.

Відновлена вартість – це вартість відтворення основних фондів згідно з сучасними умовами виробництва. Відновлена вартість включає в себе витрати початкової вартості, але враховуючи сучасні ціни. Ціни та умови виробництва періодично змінюются, і різниця між первісною та відновленою вартістю стає великою і проблемною. Тому слід інколи проводити переоцінку для того, щоб забезпечити порівнянність оцінки.

Повна вартість основних фондів підприємства включає в себе первісну та відновлену вартості. Ця вартість є основою руху основних фондів на балансі підприємства впродовж їх функціонування.

Залишкова вартість — це реальна вартість основних фондів, або різниця між повною початковую вартістю, яка була під час занесення на баланс підприємства та накопиченою вартістю (частина вартості основних фондів , перенсена на вартість готової продукції).

Справедлива вартість — це вартість об’єкту при обміні між незалежними сторонами, її також визначають під час переоцінки.

Під час зношення основні фонди вибувають з експлуатації. Таку залишкову вартість називають ліквідною. Вона представляє собою кошти, які повинно отримати підприємство за реалізацію (або ліквідацію) основних фондів підприємства після закінчення часу корисного використання (чи експлуатації), за винятком реалізаційних (або ліквідаційних) витрат.